Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie - strona 1  Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie - strona 2  Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów
Źródła zanieczyszczenia powietrza:
Procesy naturalne:
Erozja gleb
Erupcja wulkanów
Naturalnie zachodzące procesy rozkładu
Pożary
Źródła antropogenie skażenia powietrza:
Spalanie paliw
Procesy przemysłowe (produkcja zw chem, papieru, farmaceutyków, oczyszczanie ścieków)
Pojazdy, transport
Awarie w zakładach przemysłowych
Konsekwencje:
Schorzenia układu oddechowego
Zaburzenia reprodukcji (EDCs)
Alergie
Ponadto konsekwencje takie jak:
Kwaśne deszcze- opady atmosferyczne zawierające kw siarkowy, powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla.
Skutki:
Zwiększona śmiertelność niemowląt
Osłabienie płuc
Zakwaszenie rzek i jezior
Niszczenie roślin
Degradacja gleby
Korozja metali i materiałów budowlanych, instalacji wodociągowych
Niszczenie zabytków i architektury
Rośliny- zaburzenia transpiracji i fotosyntezy
Dziura ozonowa- spadek zawartości ozonu O3 na wysokości 15-20km gł w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80.
Tempo spadku wynosi 3% na rok.
Największe znaczenie mają w tym procesie zw chlorofluorowęglowe freony, z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania UV) atakuje cząsteczki ozonu prowadząc do wyzwolenia tlenu O2 oraz tlenku chloru ClO.
Rodzaje zanieczyszczeń powietrza:
Pyły:
1) Lotne zw org:
Niskocząsteczkowe alkohole
Formaldehyd
Aceton
Octan etylu
Toluen
Dichlorometan
2) Lotne zw nieorg:
NH3 CO
(NO)x
H2S
SO2 Metody oczyszczania powietrza:
1) Fizyczne:
Adsorpcja na węglu aktywnym lub w różnych cieczach
2) Chemiczne:
Utlenianie w wysokich temp i ciśnieniu
Ozonowanie
Chlorowanie
Wapnowanie
3) Biologiczne:
Rozkład zw zanieczyszczających powietrze przez drobnoustroje
Biologiczne usuwanie zanieczyszczeń gazowych wymaga:
Rozpuszczenia zanieczyszczeń w wodzie
Dodania pierwiastków biogennych (P, N, S, mikroelementów)
Rozwinięcia mieszanej populacji drobnoustrojów zaadoptowanej do składu jakościowego zanieczyszczeń.
Drobnoustroje zużywają zanieczyszczenia jako źr węgla i en.


(…)

… do rozkładu zw, są one utleniane, a oczyszczone gazy są odbierane, lub przedostają się do atmosfery.
Płuczki biologiczne (bioskrubery):
Zasada działania:
Zanieczyszczenia przechodzą z fazy gazowej do fazy ciekłej w urządzeniu nazywanym absorberem
Zanieczyszczenia ulegają biodegradacji w oddzielonej przestrzennie komorze napowietrzania osadu czynnego
Do komory osadu czynnego doprowadzana jest także pożywka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz