Metody oczyszczania ze stałym złożem- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oczyszczania ze stałym złożem- opracowanie - strona 1 Metody oczyszczania ze stałym złożem- opracowanie - strona 2 Metody oczyszczania ze stałym złożem- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metody ze stałym złożem - nośnik porośnięty biofilmem mikroorganizmów. Biofilm: - cienka warstwa biologiczna - bakterie w biofilmie rozkładają materię organiczną - biofilm rośnie prawie na wszystkim do biofilmu dyfunduje materia organiczna i tlen, oddyfundowuje od niego CO2 i woda. Zraszane złoża biologiczne - film bakterii na podłożu stałym, nośnik upakowany w reaktorze, ściek przez ramię zraszające jest natryskiwany od góry na złoże. Typowa wysokość - 1-2,5 metra, nośnik - obecnie stosuje się kształtki plastikowe - lekkie, można im nadawać odpowiedni kształt. Rodzaje: - złoża biologiczne zraszane - tarczowe złoża zraszane - bio-wieże - reaktory ze złożem fluidalnym - filtry biologiczne - sekwencyjne reaktory okresowe z biofilmem - biofouling - biocydy - zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe - wytrzymałość na ścinanie Procesy z biofilmem: Zalety: - wyższa szybkość usuwania zanieczyszceń - większy przyrost biomasy - większy średni czas przebywania - brak potrzeby recyrkulacji biomasy - tworzy odpowiednie środowisko dla każdego typu bakterii - wytrzymuje duży łądunek zanieczyszczeń - rodzaje biofilmów - tlenowe, beztlenowe - opracowano złoża o wysokiej szybkości, bardzo porowate 95% luk - ziarna pokryto biomasą aby pozwoliło uzyskać większe przepływy - „Flocor” firmy ICI jest przykladem takiego złoża, jest wykorzystywany w kolumnach „Flocor” - „Flocor” ma powierzchnię właściwą 85 m^2/m^3 złoża przy gęstości 38 kg/m3, podczas gdy stosowane żwiry i kamienie - przy powierzchni ponad dwa razy mniejszej - ok. 40 m2/m3, mają gęstość okło 1100kg/m3. Mniejsza gęstość złoża pozwala budować wyższe kolumny, większa powierzchnia oznacza większą ilość mikroorganizmów, co daje większą szybkość oczyszczania.
Mikroorganizmy w biofilmach: - heterotroficzne bakterie i grzyby. Na dnie zloża są b-rie denitryfikacyjne, bo tam panują warunki beztlenowe (nie zawsze) - przy powierzchni - b-rie fotosyntetyzujące, algi - pierwotniaki - są przyczyną okreswoego odrywania się biomasy - pierwotniaki przytwierdzone do nośnika, gdy urośnie większa warstwa biofilmu nie mają dostępu do tlenu i giną, po śmierci tracą właściwości adhezyjne i biofilm odrywa się od nośnika. - zimą mikroorganizmy są mniej zywotne, zatem te złoza są szczególnie wrazliwe na temperaturę,

(…)

… przez rośliny i glebę - może dojść do zanieczyszczenia wód gruntowych. Oczyszczanie gruntami: - grunty takie nie nadają się już do uprawy roślin - oczyszczanie : o szlamów o z przeróbki drewna, papieru, także ścieków komunalnych, np. pola osobowickie we wrocławiu Pola irygacyjne - spray irigation - najczęściej za stawami utleniającymi i lagunami napowietrzanymi - filtracja, degradacja biologiczna, ... Pola…
… przytwierdzone do nośnika, gdy urośnie większa warstwa biofilmu nie mają dostępu do tlenu i giną, po śmierci tracą właściwości adhezyjne i biofilm odrywa się od nośnika. - zimą mikroorganizmy są mniej zywotne, zatem te złoza są szczególnie wrazliwe na temperaturę, wrazliwsze niz proces osadu czynnego. - proces ze złożem stałym jest tańszy, bo nie wymaga dodatkowego napowietrzania. Powierzchnia właściwa - A/V…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz