Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna  - strona 1 Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna  - strona 2 Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna  - strona 3

Fragment notatki:

Aktywność mikrobiologiczna w ściekach podczas oczyszczania może być określona także metodami pośrednimi- produkcją gazów lub zdolności mikroorganizmów do redukcji soli tetrazolowych. Jakość ścieków oczyszczonych, wychodzących z oczyszczalni zależy od objętości i typu wód ich odbierających, ich zdolność do rozcieńczania ścieków i od tego czy w docieku woda jest pobierana do zaopatrzenia w wodę pitną. Ścieki komunalne maj zazwyczaj BZT5 w zakresie 200-600 mg/l, które może się zwiększyć nawet do 50 000 mg/l, gdy są wzbogacone ściekami z zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Przyjmuje się, standardy 20:30, jeśli wpuszczone oczyszczone ścieki mogą być rozcieńczone w stosunku 8:1.
Oczyszczanie ścieków zachodzi z udziałem naturalnie występujących w nich mieszanych zespołach mikroorganizmów. Obejmuje 4 etapy- wstępny i 3 właściwe.
Wstępny- etap mechaniczny, kraty i piaskowniki. Na nich zatrzymują się duże elementy stałe (usunięcie piasku, etap biologiczny)
Pierwszy właściwy- osadniki wstępne- tu ścieki przebywają przez 1,5-2,5 h. W tym czasie zostaje usunięta zawiesina stała, która flokuluje- zbija się w kłaczki. Na tym etapie BZT zostaje zredukowane o ok.40-60%.
Drugi etap-ścieki nadal zawierające rozpuszczony materiał organiczny i 40-50% zawiesiny cząstek stałych. Oczyszczanie w tym etapie obejmuje procesy, najczęściej tlenowe, najszybsze i najwydajniejsze. Wykorzystuje się różne technologie.
Trzeci etap- stosowany, gdy woda z cieku jest pobierana do sieci wodociągowej. Obejmuje chemiczną precypitację, dezynfekcję (chlorowanie), filtrowanie przez filtry piaskowe, stawy dojrzewania.
Laguny i stawy- metoda tania, prymitywna, najstarsza, stosowana do dzisiaj w krajach, gdzie cena gruntów jest niska ( łatwo dostępne duże powierzchnie) i intensywne nasłonecznienie jest przez większość roku. Ich konstrukcja może zapewnić warunki tlenowe, beztlenowe lub fakultatywne tzn. różnie w nich wykorzystywać mieszany układ procesów tlenowych i beztlenowych.
Stawy fakultatywne- najczęściej stosowane, płytkie 1-2,5m. substancje organiczne w roztworze i drobny ( bardzo mała średnica cząstek) materiał organiczny zawieszony są rozkładane przez organizmy tlenowe zaopatrywane w tlen zarówno dyfundujący z atmosfery jak i wydzielany podczas fotosyntezy przez glony rosnące na lub w pobliżu powierzchni.
13-14
STRONY 13-14
Stawy fakultatywne-( płytkie 1-1,5 m) substancje w roztworze i drobny materiał organiczny są rozkłądane przez organizmy tlenowe zaopatrywane w tlen zarówno dyfundujący z atmosfery jak i wydzielany podczas fotosyntezy przez glony rosnące na lub w pobliżu powierzchni.
Większość zawieszonych cząsteczek osiada na dnie stawu i tam panują warunki beztlenowe. Procesy beztlenowe których produktami oprócz biomasy są Tlen, metan, azot, dwutlenek węgla mogą zredukować BZT5 o około 30%.

(…)

… usunięty przez m3 złoża w ciągu doby kg BZT5/m3/d. Niski ładunek < 0,6 kg/m3d.
Dla uzyskania na wyjściu BZT5 20 mg/l przy jednokrotnym przepuszczaniu ścieków przez filtr- wydajność (ładunek) filtru powinien być 10 kg/m3/d. Jeśli w ściekach podwyższone jest stężenie jonu amonowego i powinien być przetransformowany w procesie nitryfikacji to ładunek hydrauliczny i organiczny musi być obniżony ze względu…
…- parametry
Głębokość 1-3 m
Czas retencji 7-50 dni
BOD5 9-22 dni
BOD5 (%) 70-95 dni
Stężenie zawiesiny 100-300 mg/l
Stężenie alg 10-100 mg/l
Stawy tlenowe- bardzo płytkie, głębokośc do 1m światło penetruje do dna zapewnia to dobre zaopatrzenie w tlen.
Stawy o wysokim poziomie natlenienia- są jeszcze płytsze 0,2-0,5 m głębokości. Dyfuzja tlenu z atmosfery i produkowana przez glony jest wspomagana różnymi formami mieszania. Tworzona biomasa jest często odbierana i używana jako pasza w hodowlach zwierząt i ryb.
Stawy dojrzewania- konstrukcja podobna do stawu fakultatywnego lecz stosowana na innym etapie oczyszczania, czas retencji 7-15 dni co pozwala na całkowite osadzenie zawiesiny.\
Stawy i laguny beztlenowe- stosowane do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku BZT5 powyżej >300, przed wpuszczeniem ich do stawów fakultatywnych( przygotowanie). Warunki beztlenowe zapewnia głębokośc do 7 m i wysoki ładunek BZT5. W zależności od ładunku czas retencji jest różny 2-160 dni i można w tym zabiegu uzyskać 70-80% redukcji wprowadzenia ładunku BZT5.
Laguny napowietrzania- stosowany do biologicznego (napowietrzania) oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Mają głębokość 3-4 m a zaopatrywanie w tlen…
… cząsteczek sygnałowych, którymi u Pseudomonas aeruginosa są acetylowane laktony homoseryny. Mechanizm zwany” prog..ą wrażliwością” jest w głównej mierze odpowiedzialny za produkcję biofilmów. Podstawowe tetrahydrofunony wykazuja chemiczne pokrewieństwo z cząsteczkami sygnałowymi, blokują receptory bakteryjne, co uniemożliwia bakteriom wiązanie genów niezbędnych do tworzenia biofilmów.
Zdolność oczyszczania…
… cząsteczek sygnałowych, którymi u Pseudomonas aeruginosa są acetylowane laktony homoseryny. Mechanizm zwany” prog..ą wrażliwością” jest w głównej mierze odpowiedzialny za produkcję biofilmów. Podstawowe tetrahydrofunony wykazuja chemiczne pokrewieństwo z cząsteczkami sygnałowymi, blokują receptory bakteryjne, co uniemożliwia bakteriom wiązanie genów niezbędnych do tworzenia biofilmów.
Zdolność oczyszczania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz