Mikroorganizmy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroorganizmy - wykład - strona 1 Mikroorganizmy - wykład - strona 2 Mikroorganizmy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przez mikroorganizmy wykorzystane mogą być tylko te substancje, które znajdują się w stanie rozpuszczalnym. Cynku może być więcej, gdyż jest mikroelementem, natomiast rtęć jest pierwiastkiem toksycznym i może być go dużo mniej.
W pyłach powstających podczas obróbki materiału do kompostowania mogą być zawarte mikroorganizmy chorobotwórcze, np. Aspergillus fumigatus (z wiórami stosowanymi do zwiększania przewiewności pryzmy można wprowadzić 6,1*10^7/g s.m.). W powietrzu ich liczebność zmniejsza się do 2%, a na dystansie 320 m jest znikoma. Grzyby te powodują u wielu ludzi alergie skórne, śluzówki nosa i oczu. Rekomenduje się, aby zatrudniac w kompostowniach ludzi dopiero po sprawdzeniu ich podatności na te alergie.
Generowanie podczas kompostowania nieprzyjemnych zapachów
Immobilizacja N przez mikroorganizmy po wprowadzeniu do gleby kompostu niedojrzałego wysoki stosunek C:Nogładzanie roślin
Fitotoksyczność kwasów: fenylooctowego, benzoesowego, masłowego, octowego, izomasłowego, izowalerianowego zawartych w niedojrzałym kompoście. Obecność polichlorowych bifenyli, policyklicznych aromatycznych węglowodorów w kompostach uzyskiwanych z osadów ściekowych
Rozwój populacji gryzoni, owadów w okolicach kompostowni
Zastosowanie wermikompostu (biohumusu)
W wielu krajach (USA, Kanada, Europa Zachodnia) od ok.70 lat z takich surowców, jak makulatura, resztki pożniwne, obornik, odpady z przetwórstwa spożywczego, osady ściekowe uzyskuje się wermikompost. Powstaje on w procesie kompostowania przy udziale dżdżownicy kalifornijskiej Eisenia fetida (marketingowa nazwa to „czerwona kalifornijska”). W tej technologii w ciągu 3-4 miesięcy powstaje produkt o korzystniejszych właściwościach niż kompost uzyskiwany tradycyjnymi metodami. Dżdżownice żerujące w odpadach organicznych tworzą w nich podziemne chodniki,spulchniają wietrzą i użyźniają.
Współpracując z bakteriami, dżdżownice produkują składniki pokarmowe dostępne dla roślin
Przyczynia się to do intensyfikacji naturalnych procesów próchnicotwórzych, a więc przyspieszonego kompostowania różnych odpadów organicznych.
Ilość niestrawionego, wydalonego materiału w postaci koprolitów może dochodzić do 250ton/ha/rok.
Siła wzmożonego oddziaływania wermikompostu i siła !!!!!!! zapewnić 1000 krotne zwiększenie plonów niestety to zbyt optymistyczne założenie, zwłaszcza jeśli chodzi o liczebność mikroorganizmw go zasiedlających (głównie promieniowców). Z dawką 25t/ha obornika wprowadzono do gleby więcej drobnoustrojów niż z dawką 9t/ha wermikompostu.
Wermikompost może być bardzo cennym produktem stosowanym w szklarniowych uprawach warzywniczych i doniczkowych jako znakomity zamiennik torfu.


(…)

… zapotrzebowania na tlen w próbce, wynikające z zawartości w niej związków organicznych. Pomiaru dokonuje się poprzez inkubację próbki ścieków ( rozcieńczonych, jeśli jest to konieczne) z określoną objętością osadu czynnego. Osad czynny jest mieszaniną organizmów tlenowych, która rozwija się w trakcie oczyszczania ścieków. Rozpuszczony w roztworze tlen- jego ilość jest mierzona przed i po 5 dniach inkubacji. Test…
… należy brać pod uwagę fakt, że mogą być one toksyczne dla mikroorganizmów obecnych w typowym osadzie czynnym. Zazwyczaj BZT (BOD) w ściekach może mieć zakres 200-600 mg (tlenu)/l, max. Do 50 000 mg/l.
ChZT (COD)- chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ang. Chemical Oxygen Demand), jest pomiarem ilości tlenu, potrzebnego do utlenienia całego materiału podlegającego utlenieniu zawartego w ściekach…
… jej degradację i wykorzystują rozpuszczone związki organiczne do budowy własnej biomasy- stają się częścią łańcucha pokarmowego- tworzy się zrównoważony ekosystem. Pierwsze oczyszczalnie ścieków, wykorzystujące procesy mikrobiologiczne powstały w Europie w okresie 1910-1914, a pionierski zakład powstał w Menchesterze. Wcześniej ścieki były odprowadzane do rzek i strumieni. W okresie rozwoju przemysłu (rewolucja…
…. Ponieważ BZT (BOD) określa tylko ilość tlenu potrzebnego do utlenienia substancji organicznej, podlegającej biodegradacji, to te dwie wartości są różne. Ścieki zawierają także materiał organiczny, taki jak ligniny, których tempo degradacji jest tak wolne, że przy technice testu BZT5 i realnym ich rozkładzie podczas okresów traktowania ścieków w poszczególnych etapach oczyszczania przyjmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz