Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie - strona 1 Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie - strona 2 Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Najważniejsze wskaźniki zanieczyszczeń : ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen - ile tlenu trzeba, żeby utlenić wszystko co się da w ściekach, BZT - ile tlenu potrzebują bakterie, aby utlenić to, co mogą utlenić. Małe BZT a duże ChZT - ścieki nie dadzą się oczyścić biologicznie - zawierają zanieczyszczenia, których bakterie nie potrafią rozkładać, różnica między ChZT a BZT. Zawsze : ChZT BZT !! Aby ścieki mogły być skutecznie oczyszczane biologicznie -stosunek BZT/Chzt musi wynosić około 1/1,5 - ½ Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) - umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu (mg/dm³), pobranego z utleniaczy (np. dichromiany (Cr2O72-), jodany (V) (IO3-), manganiany (VII) (MnO4-)) na utlenienie związków organicznych i niektórych nieorganicznych (np. siarczanów(IV), siarczków, żelaza(II)) do najwyższego stopnia utlenienia. Stosowane jako miara zanieczyszczeń w wodzie i ściekach. ChZT -z ang. COD - chemical oxygene demand - miara zawartości utlenialnych substancji. Ilość tlenu z utleniacza zużyta na chemiczne utlenienie zanieczyszczeń w ściekach. H2SO4 w temp. 148 st. C, wyraŻone w mg O2 / litr ścieku BZTn (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) - to umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy (bakterie aerobowe). Wartość tę uzyskuje się w wyniku pomiaru zużycia tlenu przez badaną próbkę wody lub ścieków w ciągu 5 lub 20 dni (Oznaczając to odpowiedni BZT5 lub BZT20). Pośrednio określa się w ten sposób stężenie substancji organicznej podatnej na biodegradację. BZTn jest wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków: im wyższa wartość BZTn tym większe zanieczyszczenie (ilość związków organicznych). Z przyczyn praktycznych częściej stosowane jest BZT5. BZT5 - z ang. BOD -biological oxygene demand, miara zawartości sucstancji biologicznie rozkładalnych. Jest to ilość tlenu, zuŻyta na biochemiczne utlenienie zanieczyszczeń w ciągu 5 dni w temperaturze 20 st. C, wyraŻona w mg/l ścieku To, ile danej substancji może się znaleźć w ściekach, ustala się na podstawie następujących parametrów: - toksyczności - braku podatności na rozkład w środowisku (ang. persistance) - mobilność - łatwość kontroli - zdolność do bioakumulacji - „chemia” Hałas i ciepło to także zanieczyszczenia środowiska!!! Podział zanieczyszczeń środowiska: - energetyczne: - promieniowanie - hałas

(…)

… - bardzo drobne cząstki (drobniejsze od piasku) - osadniki II stopień : Zanieczyszczenia są metabolizowane przez bakterie. W miarę przechodzenia przez zraszane złoże biologiczne lub zbiornik osadu czynnego. III stopień : usuwanie zawiesin, pozostałości zw. nieorganicznych jako IV etap może też być użyte : techniki membranowe, koagulacja, flotacja - to jest już zwykła odnowa wody. Wtedy V - etapem jest dezynfekcja. IV -dezynfekcja Podczas metabolizowania zanieczyszczeń przez bakterie, powstaje osad czynny, którego część jest zawracana do bioreaktora a część - tzw. osad nadmierny jest odrzucana. Osad nadmierny następnie się odwadnia, poddaje fermentacji sprzężonej z produkcją biogazu, ponownie odwadnia, następnie można go wywieść na wysypisko, spalić lub wykorzystać do wyrównywania terenu. Co usuwają…
… przemysłowych - zależy od rodzaju produkcji zakładu. Wody dołowe - zawierają duże ilości rozpuszczonych soli Szczególnie niebezpiecznymi zanieczyszczeniami są pestycydy (rolnictwo) , środki powierzchniowo czynne,węglowodory ropopochodne, fenole, PCB's, sole metali ciężkich.
Skład wód deszczowych: - deszcz w atmosferze absorbuje gazy - SO2, NOx - rózne substancje zanieczyszczające z dachów, chodników, ulic…
…. nieorganiczncyh) -(głównie chodzi o fosforany i azotany). Gdy w ściekach są azotany i fosforany - oczyszczanie biologiczne, gdy same fosforany - chemiczne
IV etap - odnowa wody - umoŻliwienie jej powtórnego wykorzystania: - koagulacja - filtracja - odwrócona osmoza Etap końcowy - dezynfekcja Podział oczyszczalni scieków: - miejskie - grupowe - osiedlowe - domowe - przemysłowe

… - trudniej rozkładane przez mikroorganizmy - CFC's Chlorofluorowęglowodory - DDT Dichlorodifenylotrichloroetan, środek owadobójczy - BCP Bifenyle i związki rtęci - Plastik - Szkło - jedyne z tych obojętne - herbicydy, pestycydy - toksyczne w niskich stężeniach, o ile metale ciężkie mogą być wydalane z organizmu, ksenobiotyki często akumulują się w tkance tłuszczowej - naturalnie występujące - CO2 - Azotany…
… produkcja O2 o organizmy nie są czasem w stanie znieść zmiany temperatury Skład ścieków bytowo - gospodarczych: - substancje nieorganiczne - sole amonowe, fosforany, chlorki - substancje organiczne - w formie rozpuszczonej oraz koloidów, zawiesin, emulsji : białka, aminokwasy, fosfolipidy, sacharydy, tłuszcze i oleje - mikroorganizmy - wirusy, bakterie chorobotwórcze, jaja pasożytów Skład ścieków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz