Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

note /search

Biomonitoring narazenia czlowieka na pierwiastki toksyczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1645

Biomonitoring narażenia człowieka na pierwiastki toksyczne Pierwiastki toksyczne wpływają szkodliwie na organizm ludzki. Narażenie człowieka na nie bada się poprzez biomonitoring na matrycach jakimi są m.in. włosy za pomocą analizy wielopierwiastkowej. 1. Wprowadzenie Pierwiastki toksyczne, a zwł...

Środowisko - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

1-2 Środowisko (ogólnie): całość elementów materialnych, zjawisk i energii, od których zależy istnienie istoty żywej Środowisko oddziałujące: część środowiska ogólnego która wywiera bezpośredni wpływ na życie organizmu Środowisko abiotyczne: przyroda nieożywiona- fizykochemiczne czynniki środowis...

Odpady organiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Humus- celem jest uzyskanie stosunku C/N=10. Taka subst, nie ulega już mineralizacji (w bardzo niewielkim stopniu), gdyż jest zbliżony do naturalnego. W odpadach organicznych stosunek ten znacznie odbiegają od 10: % zawartość N C/N Krew 10-14 3 Mocz 15-19 0,8 Trociny 0,9 200-511 Siano ...

Bakterie i substraty - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

LIGNINA, chociaż charakteryzuje się szerokim stos. C/N nie ma wpływu na immobilizację N i innych związków odżywczych. Rozkład ligniny przeprowadzają org. mezofilne. w fazie, która następuje po fazie termofilnej (lignina jest degradowana, a nie mine...

Mikroorganizmy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Przez mikroorganizmy wykorzystane mogą być tylko te substancje, które znajdują się w stanie rozpuszczalnym. Cynku może być więcej, gdyż jest mikroelementem, natomiast rtęć jest pierwiastkiem toksycznym i może być go dużo mniej. W pyłach powstających podczas obróbki materiału do kompostowania mogą b...

Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

Aktywność mikrobiologiczna w ściekach podczas oczyszczania może być określona także metodami pośrednimi- produkcją gazów lub zdolności mikroorganizmów do redukcji soli tetrazolowych. Jakość ścieków oczyszczonych, wychodzących z oczyszczalni zależy od objętości i typu wód ich odbierających, ich zdoln...

Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Oczyszczanie systemów osadów czynnych: System podstawowy- proces w osadzie czynnym Procesy zmodyfikowane Procesy w osadzie czynnym: Wyróżnia się dwa procesy: utlenianie substancji organicznej tworzenie kłaczków w których biomasa mikroorganizmów stanowi 5-20%. Ad.1. Redukcja zawartości substa...

Usuwanie związków organicznych i azotu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Ciąg technologiczny do usuwania związków organicznych i azotu: Albo wydzielanie w komorze osadu czynnego strefy tlenowej i beztlenowej lub przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji w odrębnych bioreaktorach. Możliwe układy: I. komora napowietrzania - usunięcie C organicznego i

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Osady powstają w osadniku wstępnym Po przekompostowaniu waga zmniejsza się ok. połowy bo powstaje CO2 - połowę mniej osadu się wywozi Problemem są polisacharydy, gdyż na nich osadzają się związki organiczne i adsorbowana jest woda. Tylko 4% suchej...

Przeznaczenie osadów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Skład osadów ściekowych warunkujący ich wykorzystanie. O przeznaczeniu osadów decyduje zawartość w nich: substancji organicznych, mineralnych substancji nawożeniowych, metali ciężkich, szkodliwych i toksycznych związków organicznych, organizmów chorobotwórczych. Substancje organiczne - osady ...