Środowisko - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko - wykład - strona 1 Środowisko - wykład - strona 2 Środowisko - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1-2
Środowisko (ogólnie): całość elementów materialnych, zjawisk i energii, od których zależy istnienie istoty żywej
Środowisko oddziałujące: część środowiska ogólnego która wywiera bezpośredni wpływ na życie organizmu
Środowisko abiotyczne: przyroda nieożywiona- fizykochemiczne czynniki środowiska
Środowisko biotyczne: ogół mikroorg. żywych oddziałujących na egzystencję innego org. żywego (ale także zmieniające właść. fizykochem. środowiska)
Czynniki ekologiczne: czynniki zewnętrzne przekształcone przez procesy biologiczne
Biotechnologia środowiskowa: wykorzystanie procesów biotechnologicznych do redukowania ryzyka dla środowiska związanego z działalnością ludzką
minimalizacja tworzonych odpadów
redukcja ich toksyczności
degradacja już składowanych odpadów
bezpieczny i bardziej satysfakcjonujący (także ekonomicznie) sposób składowania
biotransformacje odpadów komunalnych i przemysłowych
zastępowanie środków chemicznych preparatami biologicznymi
bioremediacja gleb i warstw wodonośnych
transformacja odpowiednich produktów przydatnych w przywracaniu jakości zdegradowanych obszarów
W 2002 r każdy mieszkaniec miast w Polsce dostarczył do utylizacji 423,7kg odpadów komunalnych, zaś mieszkaniec wsi 223,6kg.
Skład morfologiczny odpadów domowych wytworzonych na terenach miast:
organiczno-rośninne 32%
organiczno-zwierzęce 2%
inne odpady organiczne 2%
papier i tekstura 19%
tworzywa sztuczne 14%
materiały tekstylne 4%
szkło 8%
metal 4%
odpady mineralne 5%
frakcja drobna 10%
Z tej ilości 55% tzn. 170kg to odpady które ulegają biodegradacji tzn. w wyniku aktywności mikroorganizmów mogą być przetworzone w kompost.
Problemem dotyczącym nie tylko miast jest usuwanie i składowanie odpadów
Wysypiska dzikie
Wysypiska uporządkowane
kompostownie
spalarnie
Wielka Brytania
0,8
63,2
1,4
9,1
Szwajcaria
-
14
10
70
Holandia
55
10
15
20
Niemcy
63
15
2
20
Francja
-
60
`3
27
Austria
-
44,3
32
23,7
Włochy
59,2
19,3
5


(…)

…. Zwierzęta i inne org,heterotroficzne (nie asymilujące CO2) nie trawiąą i nie wykorzystują pokarmu całkowicie. Ten niestrawiony i niewykorzystany materiał organiczny stanowi pokarm dla innych org, które również nie wykorzystują go zupełnie. Nieprzetworzone resztki reagują ze sobą w sposób chemiczny i .................. polikondensacji (heterokondensacja).
Kompostowanie składa się z dwóch procesów…
… dotyczącym nie tylko miast jest usuwanie i składowanie odpadów
Wysypiska dzikie
Wysypiska uporządkowane
kompostownie
spalarnie
Wielka Brytania
0,8
63,2
1,4
9,1
Szwajcaria
-
14
10
70
Holandia
55
10
15
20
Niemcy
63
15
2
20
Francja
-
60
`3
27
Austria
-
44,3
32
23,7
Włochy
59,2
19,3
5
12,3
USA
86
5
1
8
Polska
79
20
1
0
KOMPOSTOWANIE
W okresie 1990-2000 przepustowość kompostowni w Europie wzrosła o ok. 7,5mln ton odpadów
W 2002 w Polsce metodami biologicznymi przerabiano ok. 600tys ton odpadów w 41 zakładach.
Plany przewidują, że:
- w 2010 roku najmniej 50% odpadów ulegających biodegradacji trafi do kompostowania
- w woj. Lubelskim planuje się uruchomienie 18 zakładów przerabiających biodegradowalne odpady komunalne metodami biologicznymi.
Kompostowanie to praktyka wykorzystująca biologiczną transformację…
…:
mineralizacji i uwolnienia
te niezmineralizowane resztki podlegają heterokondensacji (stabilizacji)
Kategorie odpadów organicznych:
- rolnicze - obornik i mocz z ferm hodowlanych, słoma, pozostałości z ogródków i różnych plantacji
- komunalne - organiczna frakcja odpadów miejskich, osady surowe i nadmierny w oczyszczalniach ścieków; trawa z zielonych obszarów miast
- rzemieślnicze - odpady z kwiaciarni

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz