Technologie kompostowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie kompostowania - omówienie - strona 1 Technologie kompostowania - omówienie - strona 2 Technologie kompostowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

TECHNOLOGIE KOMPOSTOWANIA.
kompostowanie w warunkach naturalnych (w pryzmach na otwartym powietrzu)
kompostowanie w warunkach sztucznych (w komorach, na płytach fermentacyjnych, w brykietach) ze wstępną obróbką odpadów.
Innym ostatnio stosowanym podziałem technologii kompostowania jest podział na:
kompostowanie odpadów zmieszanych
kompostowanie wydzielonej frakcji odpadów organicznych.
WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE
W 1996 r. usunięto 46,45 mln m3 stałych odpadów komunalnych, co stanowi 55 % ogólnej masy wytwarzanych odpadów. Wykorzystanie odpadów komunalnych jest niewielkie i sprowadza się do:
1. wytwarzania kompostu (218,6 tys ton odpadów poddano kompostowaniu),
2. wykorzystania do celów energetycznych gazu wysypiskowego (produkcja energii elektrycznej),
3. wyselekcjonowania w systemie zbiórki i segregacji składników o charakterze surowców wtórnych:
papier, makulatura,
opakowania szklane, stłuczka szklana,
metale żelazne i nieżelazne,
tworzywa sztuczne.
Średnio w kraju wykorzystanie składników wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych nie przekracza 0,5 % ogólnej masy usuwanych odpadów.
MATERIAŁ WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI KOMPOSTU.
Surowiec do przygotowania kompostu powinien zawierać odpowiednio dużą ilość substancji organicznej, która musi być większa niż 30 %, dostateczną ilość azotu, a także brak związków toksycznych.
Do kompostowania stosuje się:
odpady komunalne
Zawierają 35-50 % składników organicznych. Pozostałą część masy stanowią różnorodne odpady mineralne i tworzywa sztuczne. Szacuje się, że w odpadach komunalnych znajduje się ok. 1 mln ton suchej masy organicznej, która może być kompostowana. Zawiera ona średnio ok. 1,5 % azotu.
masa roślinna z terenów zieleni miejskiej, rekreacyjnej i przemysłowej
Zieleń miejska i osiedlowa zajmuje ok. 65000 ha na terenie całego kraju. Przyjmując 5 ton rocznej produkcji masy roślinnej z hektara otrzymujemy ok. 325 tys. ton surowca o zawartości ok. 1,5 % azotu.
odpady z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
odpady z zakładów produkcji drewna i wyrobów
osady z biologicznego oczyszczania ścieków
Głównymi źródłami osadów ściekowych są oczyszczalnie ścieków miejskich. Chemiczne właściwości osadów z tych oczyszczalni są zbliżone do osadów z miejskich oczyszczalni ścieków. Do nawożenia gleb najkorzystniejsze są osady ze ścieków przemysłu rolno-spożywczego. Osady stanowią ok. 1- 2 % oczyszczanych ścieków. Wymagają one obróbki: zagęszczenia, stabilizacji i odwodnienia. Przeciętna zawartość azotu w osadach wynosi ok. 3 %. Mają one wyjątkowo korzystną zawartość koloidalnej substancji organicznej i składników pokarmowych dla roślin. Do tych wad zaliczamy nadmierną koncentrację składników szkodliwych dla środowiska, w tym głównie metali ciężkich, ponadnormatywną obecność chorobotwórczych organizmów, płynną, mazistą konsystencję, uciążliwość zapachową.


(…)

… z podziałem na strumienie,
odpady mineralne o frakcji do 20 mm, kierowane na składowisko odpadów,
odpady o frakcji 20-100 mm, głównie odpady organiczne przeznaczone do kompostowania,
odpady o frakcji powyżej 100 mm, głównie odpady surowcowe i balastowe, kierowane są na sortowniczą segregacji pozytywnej i negatywnej skąd dalej na składowisko.
Zagęszczenie na prasie wysegregowanych odpadów nieorganicznych bale o wymiarach 80x100 cm do składowania. Rozdrabnianie wysegregowanych odpadów organicznych. Mieszanie wysegregowanych odpadów organicznych z osadami ściekowymi.
Zagospodarowanie wysegregowanych strumieni odpadów:
surowce wtórne (szkło, metale) - układem przenośników taśmowych kierowane są do kontenerówi dalej okresowo wywożone do zagospodarowania na rynku surowcowym,
odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów organicznych (baterie, lekarstwa, farby, opakowania po środkach chemicznych) - układem przenośników taśmowych kierowane są do kontenerów i dalej okresowo wywożone do zagospodarowania na rynku surowcowym,
części organiczne ze strumienia o frakcji powyżej 100 mm - dotyczy przede wszystkim mokrych kartonów i opakowań papierowych z zawartością części organicznej - części organiczne kierowane są na linię odpadów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz