Procesy membranowe

note /search

Badania czystości mikrobiologicznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

BADANIE CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY PITNEJ I POWIETRZA 1. Oznaczyć czystość mikrobiologiczną wody pitnej metodą tradycyjną oraz metodą filtrów membranowych a) Metoda tradycyjna Wodę pobierz do jałowej kolby, a następnie dodaj do niej kroplę roztworu

Enzymy z grupy oksydo - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

ENZYMY Z GRUPY OKSYDO-REDUKTAZ DYSMUTAZY NADTLENKOWE Posiadają w swoich centrach jako grupy prostetyczne aktywne jony: żelaza, manganu, niklu lub miedzi + cynku (są metaloproteinami). Najszerzej spotykane są dysmutazy zawierające żelazo lub mangan. Mn-dysmutazy: Propioniobacterium sp, Thermus ther...

Immobilizacja biokatalizatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1946

IMMOBILIZACJA BIOKATALIZATORÓW Większość procesów biotechnologicznych polega na przeprowadzeniu cyklu reakcji biochemicznych, w których wyjściowy substrat jest przekształcany w produkty końcowe. Procesy takie wymagają wieloskładnikowych kompleksów enzymatycznych, które mogą być wprowadzane do reakc...

Indukcja syntezy enzymów przez drobnoustroje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1820

Indukcja syntezy enzymów przez drobnoustroje. Większość enzymów wykorzystywanych w procesach biosyntezy i biotransformacji produkowanych jest przez drobnoustroje. W przemyśle wykorzystuje się proteazy, a-amylazy, amyloglukozydazę, aminoacytazę, d...

Kinetyka reakcji enzymatycznej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1939

KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH. INHIBICJA. TERMOSTABILNOŚĆ. Celem badań kinetyki reakcji enzymatycznych jest uzyskanie informacji o ich przebiegu w czasie, a więc zaniku substratów i powstawania produktów, liczby i kolejności przyłączania cząsteczek substratów do enzymu i odłączania cząsteczek pr...

Metody hodowli drobnoustrojów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 5341

METODY HODOWLI DROBNOUSTROJÓW PODZIAŁ HODOWLI ZE WZGLĘDU NA KONSYSTENCJĘ STOSOWANYCH POŻYWEK HODOWLANYCH · hodowle na podłożach płynnych · hodowle na podłożach stałych METODY HODOWLI DROBNOUSTROJÓW · hodowle okresowe · hodowle ciągłe · hodowle ciągłe z recyrkulacją komórek (hodowle modyfikowa...

Procesy membranowe w przemyśle spożywczym - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2198

PROCESY MEMBRANOWE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Współczesna technologia zna wiele metod oczyszczania produktów, jak np. chromatografię wielkoskładnikową, wytrącanie, krystalizację, wirowanie, destylację, sedymentację i inne. Membranowe techniki rozdzielania mieszanin przez długi okres czasu traktowane b...

Technologie kompostowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy membranowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

TECHNOLOGIE KOMPOSTOWANIA. kompostowanie w warunkach naturalnych (w pryzmach na otwartym powietrzu) kompostowanie w warunkach sztucznych (w komorach, na płytach fermentacyjnych, w brykietac...