Metody hodowli drobnoustrojów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 5369
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody hodowli drobnoustrojów - omówienie - strona 1 Metody hodowli drobnoustrojów - omówienie - strona 2 Metody hodowli drobnoustrojów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

METODY HODOWLI DROBNOUSTROJÓW
PODZIAŁ HODOWLI ZE WZGLĘDU NA KONSYSTENCJĘ STOSOWANYCH POŻYWEK HODOWLANYCH
· hodowle na podłożach płynnych
· hodowle na podłożach stałych
METODY HODOWLI DROBNOUSTROJÓW
· hodowle okresowe
· hodowle ciągłe
· hodowle ciągłe z recyrkulacją komórek (hodowle modyfikowane)
· hodowle okresowo-dolewowe (hodowle z zasilaniem)
HODOWLE OKRESOWE
Najprostsza i najczęściej stosowana metoda hodowli. Hodowle prowadzone do momentu wyczerpania się składników pokarmowych w podłożu lub nagromadzenia się w nim metabolitów toksycznych dla mikroorganizmów.
HODOWLE CIĄGŁE
Hodowle prowadzone z ciągłym dozowaniem świeżej pożywki i jednoczesnym odprowadzaniem pożywki zużytej z analogiczną szybkością (hodowle prowadzone przy stałej objętości płynu hodowlanego)
·Vwprowadzania = Vwpływu; Vrobocza = const
· stan równowagi dynamicznej ustala się, gdy: D = n
ZALETY HODOWLI CIĄGYCH
· wyeliminowanie wpływu czasu hodowli na zmiany warunków hodowli i fizjologię komórek
· duża wydajność bioprocesorów
· dobre wykorzystanie sprzętu stosowanego do hodowli
· możliwość automatyzacji
WADY HODOWLI CIĄGŁYCH
· możliwość mutacji i degradacji szczepów
· trudność utrzymania warunków aseptycznych
· możliwość zmiany warunków hodowli (agregacja drobnoustrojów, obrastanie przewodów)
ZASTOSOWANIE HODOWLI CIĄGŁYCH
· produkcja etanolu, kwasu mlekowego, kwasu octowego
· produkcja biomasy (bakterii, drożdży i glonów) wykorzystywanej następnie do otrzymywania kultur starterowych lub jako źródło białka
· oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego
HODOWLE CIĄGŁE Z RECYRKULACJĄ KOMÓREK (HODOWLE MODYFIKOWANE)
· hodowle z zastosowaniem technik dializacyjnych oraz technik mikro i ultra filtracyjnych
· hodowle o wysokiej koncentracji komórek
· hodowle z ciągłym dozowaniem świeżej pożywki i jednoczesnym odbieraniem permeatu zawierającego toksyny lub labilny produkt
HODOWLE OKRESOWO-DOLEWOWE
· hodowle z okresowym wprowadzaniem świeżej pożywki lub niektórych jej składników (FBC)
· hodowle z cyklicznym odbieraniem części hodowli (RFBC)
· hodowle z okresowym odbieraniem części płynu hodowlanego i uzupełnianiem go świeżym podłożem
ZASTOSOWANIE HODOWLI OKRESOWO-DOLEWOWYCH


(…)

… (RFBC)
· hodowle z okresowym odbieraniem części płynu hodowlanego i uzupełnianiem go świeżym podłożem
ZASTOSOWANIE HODOWLI OKRESOWO-DOLEWOWYCH
· produkcja alkoholi, kwasów organicznych, antybiotyków, aminokwasów, witamin, alkaloidów
· produkcja białka jednokomórkowców
OZNACZENIE LICZBY ŻYWYCH KOMÓREK W INOKULACIE

24-godzinny inokulat bakterii Lb. acidophilus

Rozcieńczenie 10-krotnie w wodzie destylowanej
(0,1 ml zawiesiny bakterii + 0,9 ml wody)
dokładne wymieszanie roztworu

naniesienie kropli rozcieńczonej zawiesiny bakterii w miejsce
krzyżujących się linii komory Thoma

przykrycie szkiełkiem nakrywkowym

policzenie komórek znajdujących się w 30 losowo wybranych
kwadratach (obiektyw 40x)

obliczenie średniej liczby komórek występujących w 1 kwadracie (a)
OBLICZENIE CAŁKOWITEJ LICZBY ŻYWYCH…
…-u

ogrzewanie 5 min superantantu we wrzącej łaźni wodnej

schłodzenie w strumieniu wody + 5 ml wody destylowanej

pomiar ekstynkcji przy długości fali 530 nm za pomocą
spektrofotometru
OBLICZENIE ZAWARTOŚCI GLUKOZY W POŻYWCE I PŁYNIE HODOWLANYM
Zależność pomiędzy ekstynkcją (y), a zawartością glukozy w badanych płynach (x) opisuje równanie
OBLICZENIE STOPNIA ODFERMENTOWANIA FLUKOZY
Znając zawartość glukozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz