Rodzaje składowisk-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje składowisk-opracowanie - strona 1 Rodzaje składowisk-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
Rodz. Składowisk:
Składowisko odpadów obojętnych,
Składowisko odpadów niebezpiecznych,
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - odpady komunalne
Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
Odpady radioaktywne nie podlegają ustawie o odpadach tylko pod ustawę prawo atomowe.
Odpady medyczne można unieszkodliwiać w procesach termicznych, nie można składować na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Odpady obojętne:
Budowlane,
Szkło
Metale
Tworzywa (czyste opakowania)
Odpady azbestowe (wymagają szczególnego składowania)
Składowanie, to ostateczne deponowanie odpadów.
Odpady obojętne to takie, które nie ulegają znaczącym - zauważalnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, są nierozpuszczalne w wodzie i nie powodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Nie powinny stanowić zagrożenia dla wód, gleby i ziemi.
W warstwie glebowej istnieje życie biologiczne, gdy nie ma życia biologicznego - wtedy jest to grunt - ziemia. Gleba ok. 10m.
Odpady ulegające biodegradacji to takie, które ulegają destrukcji, rozkładowi w warunkach tlenowych lub beztlenowych przy udziale mikroorganizmów.
Rozkład beztlenowy - fermentacja
Rozkład \tlenowy - kompostowanie.
W trakcjie składowania odpadów biodegradowalnych może odbywać się fermentacja i kompostowanie (rys)
Produktem procesu fermentacji jest CH4 i CO2
Produktem procesu kompostowania jest kompost oraz CO2, ciepło, woda (para);
proces kompostowania - butwienia
odpady niebezpieczne cechują właściwości fizyczne lub chemiczne lub biologiczne oraz nadmierna zawartość niebezpiecznych składników chemicznych lub biologicznych. Ustawodawca wskazuje również odpady niebezpieczne jako te, które pochodzą z określonych procesów i sklasyfikował je w kategoriach i rodzajach pochodzenia.
Ustawodawca opisał odpady niebezpieczne w 3ech załącznikach do ustawy o odpadach (2,3,4)
W zał. Nr 2 opisano kategorie i rodzaje odpadów niebezpiecznych do którychnależą m. in.:
Medyczne i weterynaryjne,
Farmaceutyczne
Recykling - jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym - opakowania szklane -huta - opakowania szklane
Specyficznym rodz. Recyklingu jest tzw. Recykling organiczny przez który rozumie się kompostowanie lub fermentowanie odpadów biodegradowalnych w wykorzystanie kompostu lub humusu w celach rolniczych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz