Wykorzystanie drobnoustrojów do rozkładu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie drobnoustrojów do rozkładu - omówienie - strona 1 Wykorzystanie drobnoustrojów do rozkładu - omówienie - strona 2 Wykorzystanie drobnoustrojów do rozkładu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie drobnoustrojów do rozkładu/ zagospodarowania odpadów
Zagadnienia:
1) Odpady- wielkość produkcji, skład
2) Składowiska odpadów komunalnych- wysypiska śmieci
3) Kompostowanie
4) Odpady jako podłoża mikrobiologiczne
Odpady:
Każdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny)
Ok. 90% całkowitej ilości odpadów w PL to odpady przemysłowe
Produkcja odpadów komunalnych: najwiecej papier, sprzęt
Opakowania- duży problem w krajach rozwiniętych:
30% masy odpadów
50% objętości odpadów
Tworzywa sztuczne zastępowane papierem.
Cena opakowania to ok. 10% ceny żywności, często jest wyższa od kosztów uzyskania żywności
Ograniczenie ilości odpadów:
Stosowanie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów pozwala zmniejszyć ich ilość nawet o 30%
Odzyskanie surowców wtórnych z wyrobów już wcześniej eksploatowanych (recykling)
Wyselekcjonowane odpady organiczne mogą zostać przetworzone na biogaz i kompost, podłoża mikrobiologiczne
UE- ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji o 25% do roku 2010 i o 50% do 2013 w porównaniu z rokiem 1995
Składowiska odpadów:
Niebezpiecznych
Obojętnych
Innych
Składowiska odpadów niebezpiecznych:
Składowisko, którego położenie zapewnia ochronę otaczającym go gruntom i wodom
Niektóre odpady niebezpieczne- zabronione składowanie, tylko magazynowanie przed unieszkodliwieniem
Odpady promieniotwórcze- składowanie tylko w mscach do tego przeznaczonych (nie eksploatowane kopalnie soli)
Składowiska odpadów komunalnych- wysypiska śmieci:
Obecnie sposób na pozbycie się ok. 90% stałych odpadów komunalnych
Biogaz (zawiera metan) i odcieki (zawierające różne zw, często toksyczne i mutagenne, metale ciężkie)
Możliwość pożarów, zatrucia, skażenie wód gruntowych
Odcieki ze składowiska odpadów:
Największa toksyczność w pierwszych latach składowania
Utylizacja- system dren odprowadzających- do zbiornika magazynującego. Oczyszczanie łącznie ze ściekami komunalnymi
PL:
Szczegółowe wymagania (dotyczą m.in lokalizacji, budowy, eksploatacji, zabezpieczenia) składowisk odpadów określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 marca 2003 roku
Lokalizacja składowisk odpadów:


(…)

… Ascomycetes, Zygomycetes
Grzyby amorficzne stanowiące zanieczyszczenie odpadów
B Termofilna
Rozwój drobnoustrojów termofilnych
Temp 50-65˚C
Przy końcu fazy temp 80˚C- eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych i nasion chwastów (higienizacja)
Promieniowce z rodzajów Thermoactinomycetes, Thermomonospora, Saccharomonospora, Streptomyces
Grzyby z rodzaju Chaetomium, Aspergillus
Bakterie bacillus sp
C Chłodzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz