Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład - strona 1 Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład - strona 2 Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Oczyszczanie systemów osadów czynnych:
System podstawowy- proces w osadzie czynnym
Procesy zmodyfikowane
Procesy w osadzie czynnym:
Wyróżnia się dwa procesy:
utlenianie substancji organicznej
tworzenie kłaczków
w których biomasa mikroorganizmów stanowi 5-20%.
Ad.1. Redukcja zawartości substancji organicznych:
Usuwanie materiału organicznego przez osad czynny odbywa się przez:
adsorbcję
następującą po niej adsorbcję i transformację biochemiczną
-Im większy ciężar polimeru organicznego tym większa adsorpcja.
-Dysymilacja węglowodanów w osadzie czynnym, jest dużo większa niż przy optymalnym wzroście bakterii.
Na podstawie analizy intensywności syntezy polisacharydów i białek (markery wzrostu komórkowego), obniżenia zawartości substancji organicznej w ściekach i wzrostu w nich zawartości osadu stwierdza się że:
w komórkach są gromadzone substancje zapasowe, będące polisacharydami zbudowanymi z glukozy. Polisacharydy są wykorzystywane jako źródło energii dla endogennego oddychania. Proporcje pomiędzy C organicznym wykorzystywanym do budowy biomasy i zgromadzonym w substancjach zapasowych zależy od intensywności napowietrzania.
Ad.2. Tworzenie kłaczków:
Najpopularniejsza teoria tworzenia kłaczków sformułowana na podstawie badań nad szczepem Zooglea ramigera przyjmuje że:
przy niskim stosowaniu zawartości substratu do masy bakteryjnej w systemie osadu czynnego jest tworzona mała ilość energii. Nie jest ona wystarczająca aby zapewnić komórce ruchliwość umożliwiającą przezwyciężenie wzajemnego przyciągania;
ważnym czynnikiem w bioflokulacji jest ładunek powierzchniowy mikroorganizmów;
tworzenie otoczek i śluzu składających się z polisacharydów z różną zawartością grup acetylowych i aminowych.
Gdy rozpoczyna się tworzenie kłaczków pewne bakterie tracą żywotność, lizują a nierozpuszczalne polisacharydy pozostają w kłaczku i pułapkują mniej aktywne (nieruchliwe bakterie.
Napowietrzanie systemu ogranicza wielkość tworzonych kłaczków.
Tempo osadzania osadu czynnego w osadnikach wtórnych zależy od :
ich ciężaru właściwego (gęstości)
składu kłaczków- w ich skład wchodzą różne bakterie, grzyby, pierwotniaki a także niektóre Metazoa.
Największą część stanowią bakterie heterotroficzne, wśród których zidentyfikowano rodzaje Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaugenes, Aunetobacterium, Zooglea, Acromonas, Spnerrophilus, Citrobacter. Dodatkowo oprócz masy mikrobiologicznej kłaczki zawierają cząstki organiczne i nieorganiczne, a także polimeryczne substancje organiczne wśród których głównym składnikiem jest kwas poli-β-hydroksymasłowy.


(…)


Heterotrofy µmax 0,1-1,1 dnia
Na każdy gram NH4+ podlegający konwersji należy dostarczyć 4,8 g O2.
Utlenienie 1 mola NH4+ wprowadza do środowiska ? mola H+. Należy więc buforować system dłuższy czas HRT.
Nitryfikacja heterogenna (heterotroficzna):
(od NO2- może biec dalej strzałka do NO3-, który jest gazem cieplarnianym)
Nieorganiczna: NH4+-NH2OHNO2NO3- Organiczna: RNH2RNHOHRNORNO2NO3- Stężenie NO3- (wysokie) w wodzie pitnej 50mg/l. Wg dyrektyw UE dopuszczalna wartość to 25mg/l
NO3- można usuwać przy pomocy jonowymieniaczy SO4>>NO3>Cl>HCO3 Beztlenowe utlenianie NH4 ( w warunkach denitryfikacji)
5 NH4+ + 3 NO3-4 N2 + 9 H2O + 2 H+ Zmniejszając stężenie tlenu możemy uzyskać eliminację azotu w formie N2.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz