Opracowane pytania - zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania - zaliczenie - strona 1 Opracowane pytania - zaliczenie - strona 2 Opracowane pytania - zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

1. Strącanie chemiczne fosforu:  a.)wstępne; b.)symultaniczne; c.)wtórne; a.)bezpośrednie- głównie  oczyszczenia mechaniczne, niewielka sprawność procesu, efektywność ok. 90%, jest to koagulacja;  b.)symultaniczne- w oczyszczaniu z osadem czynnym- koagulant dozowany przed komorą z osadem  czynnym. Efektywność- 95%; c.) wtórne- po osadnikach wtórnych- komory szybkiego mieszania, komora  flokulacji, osadniki końcowe, efektywność4 10.)Jaki jest związek równoważnej liczby mieszkańców z dopuszczalnymi wartościami  wskaźników  zrzucanych do środowiska wodnego.  Według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 8.07.2004. im  wyższa jest RLM tym niższe są dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń oraz wymagany jest  wyższy stopień redukcji poszczególnych  zanieczyszczeń. 11.)Czy prawdziwy jest zapis dla scieków surowych:  Nog=NNH4+Norg – zapis ten jest nie do końca  prawdziwy, gdyż w ściekach wystepują śladowe ilości azotu azotanowego i azotynowago, jednak ich  stężenia są tak niewielkie, że przyjmuje się je równe 0 i wtedy można przyjąć, że na azot ogolny składa się  azot amono0wy i azot organiczny czyli tzw. Azot Kieldahla.  12.) Uzasadnij stosowanie napowietrzania a.)usuwania zawiesin mineralnych; b.)usuwanie  substancji tuszczowych   A)w usuwaniu zawiesin mineralnych :  zastosowanie napowietrzania w usuwaniu  zawiesin mineralnych(np. piaskownik napowietrzany) powoduje zatrzymanie większej ilości zawiesin 

(…)

… kłaczki. W kłaczkach osadu czynnego dobre warunki do
rozwoju znajdują także mikroorganizmy wyższe np. orzęski, wrotki.
7. Parametr opisujący zdolności sedymentacyjne ścieków.
Indeks objętościowy osadu czynnego (indeks Mohlmanna) to stosunek objętości, jaką zajmuje po 30
minutach sedymentacji osad czynny pobrany z komory napowietrzania do stężenia suchej masy osadu
czynnego w reaktorze z osadem czynnym…
… do
rozwoju znajdują także mikroorganizmy wyższe np. orzęski, wrotki.
7. Parametr opisujący zdolności sedymentacyjne ścieków.
Indeks objętościowy osadu czynnego (indeks Mohlmanna) to stosunek objętości, jaką zajmuje po 30
minutach sedymentacji osad czynny pobrany z komory napowietrzania do stężenia suchej masy osadu
czynnego w reaktorze z osadem czynnym: SCI=V30/XS.M.
8. Procesy:
Usuwanie związk. org: 1…
… w odniesieniu do
stężenia części organicznej osadu w bioreaktorze. W niektórych przypadkach jest ono obliczane jednak w
odniesieniu do stężenia suchej masy osadu czynnego.
Pomiędzy obciążeniem osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych A* oraz wiekiem osadu WO
zachodzi zależność: 1/WO=Y*A*, gdzie Y – współcz. wydajności przyrostu osadu, uzależniony od wieku
osadu i obciążenia.
12. Omów konieczność…
…. W niektórych przypadkach jest ono obliczane jednak w
odniesieniu do stężenia suchej masy osadu czynnego.
Pomiędzy obciążeniem osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych A* oraz wiekiem osadu WO
zachodzi zależność: 1/WO=Y*A*, gdzie Y – współcz. wydajności przyrostu osadu, uzależniony od wieku
osadu i obciążenia.
12. Omów konieczność recyrkulacji osadu.
Recyrkulacja osadu czynnego czyli zawracanie osadu…
….)Przyrost masy osadu czynnego zależy od: -frakcji ChZTcząst.nierozk.biol: (zawiesiny i koloidy nierozkładalne
biologicznie)→ponioeważ te substancje są akumulowane w osadzie czynnym; -frakcji ChZTcząst.rozk.biol:
przyros biomasy na skutek utlenienia i rozkładu substancji biologicznej.
8.)Uzupełnij zapis reakcji NH4+ +1,86O2+1,96HCO3-→0,02C5H7NO2+0,98NO3-+1,88H2CO3+1,04H2O→jest
to proces nitryfikacji. Szybkość reakcji jest tym niższa im większe jest stężenie substancji organicznych w
bioreaktorze→ponieważ bakterie prowadzące ten proces źle tolerują wysokie stężenia substancji
organicznych oraz obecność substratów niewładnych.
9.)uzupełnij zapis: 4HNO3-+C5H7NO2+H2O→4HCO3-+NH4HCO3+2N2 denitryfikacja-obecność tlenu powyżej
0,5mgO2/dm3-muszą być utrzymane warunki atoksyczne; - BZT5/Nog>4
10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz