Technologia wody i ścieków-pytania na kartkówkę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia wody i ścieków-pytania na kartkówkę - strona 1 Technologia wody i ścieków-pytania na kartkówkę - strona 2

Fragment notatki:

Pytania na kartkówkę
Rodzaje ścieków (zdefiniować np. komunalne) 2. Wskaźniki "jakości" ścieków 3. Zadanie - przeliczenie stężenia BZT5 lub zawiesiny na liczbę mieszkańców. 4. Bilans ilościowy i jakościowy ścieków. 5. Jakie wymagania stawia rozporządzenie z 28 stycznia 2009 w sprawie możliwości wprowadzenia ścieków do wód i gruntów. 6. Jakie procesy zachodzą w osadniku gnilnym. 7. Co składa się na objętość całkowitą. 8. O RML - czym jest itd. 9. Jakie czynniki decydują o powierzchni osadnika.
3. Zadanie - przeliczenie stężenia BZT5 lub zawiesiny na liczbę mieszkańców. 6. Jakie procesy zachodzą w osadniku gnilnym. - sedymentacja, filtracja, flotacja, przewietrzenie - powstają gazy, które muszą być odprowadzane z osadnika; -osadnik gnilny jest zbiornikiem dwu, trzykomorowym (rzadziej jedno) o ciągłym, wolnym przepływie ścieku -w osadniku gnilnym oczyszcza się ścieki przede wszystkim z zawiesin, zmniejszając przy tym również BZT5 iChZT ścieków oraz koncentrację azotu ogólnego; -w osadniku gnilnym można uzyskać zmniejszenie stężenia zawiesin o około 40-70% BZT, o około 25-50% ChZT o około 20 - 40 % oraz azotu ogólnego o około 10-15%. -tłuszcze i oleje mineralne są przeciętnie redukowane w 70-80% a ich koncentracja w odpływie z osadników wynosi 20-25mg/l; -związki fosforu usuwane są w niewielkim stopniu, przeciętnie w około 10%, w osadnikach prawie całkowicie zatrzymane są robaki pasożytnicze, a w około 5% bakterie. -w osadniku gnilnym zachodzą przede wszystkim procesy mechanicznego oczyszczania. -cząsteczki cięższe od wody sedymentują na dno osadnika, natomiast cząsteczki lżejsze od wody, wznoszone są na powierzchnie w postaci kożucha. 7. Co składa się na objętość całkowitą. Objętość całkowita osadnika składa się z : - objętości czynnej, w której następuje dekantacja ścieków oraz fermentacja zatrzymanych zanieczyszczeń. Objętość czynna podzielona jest na dwie części. Objętość przepływową , w której odbywa się przepływ ścieków oraz objętość osadową, w której gromadzone są osady; - objętość części powietrznej, pomiędzy powierzchnią ścieków a przykryciem osadnika. 8. O RML - czym jest itd. RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców. Mieszkaniec równoważny - fikcyjny . RLM = (Qdmax * sBZT5) / 60 Qdmax - dobowa objętość ścieków [m3/] sBZT5 - średnie stężenie BZT5 [gO2/m3] 60 gO2/m3 - średni jednostkowy ładunek zanieczyszczenia dla BZT5. Wielkość równoważnej liczby mieszkańców można wyznaczyć w oparciu o znajomość wielkości produkcji oraz jednostkowej równoważnej liczy mieszkańców (RLM3) 9. Jakie czynniki decydują o powierzchni osadnika. 9. Czynniki decydujące o wielkości osadnika to : czas przetrzymania ścieków i maksymalna dobowa objętość ścieków Q.\
10. Procesy zachodzące w odtłuszczaczu
flotacja, koagulacja, schłodzenie płynu - odseparowanie tłuszczu.


(…)

… nominalny, - temperatura ścieków, -gęstość substancji lipofilowych; -stosowane detergenty, które z wodami procesowymi dostają się do separatorów.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz