Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie - strona 1 Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie - strona 2 Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Omów zasady usuwania zawiesin ze ścieków
OSADNIKAMI nazywamy urządzenia lub obiekty służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo
opadających, o gęstości większej od 1 g/cm3. Stosując wstępną flokulację zawiesin - poprzez
dodawanie koagulantów - można w osadnikach również usuwad zawiesiny trudno opadające i związki
koloidalne.W osadnikach może zachodzid zjawisko usuwania części pływających, których gęstośd jest
mniejsza od 1 g/cm3 w procesie flotacji naturalnej – grawitacyjnej.Działanie osadników sprowadza się
do przetrzymywania ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu z wykorzystaniem
zjawiska grawitacji następuje rozdział fazy ciekłej od stałej. Osadniki mogą spełniad dwie główne
funkcje w oczyszczaniu ścieków:
- wstępne oczyszczanie w celu ochrony dalszych obiektów i usprawnienie procesów,
-oczyszczanie w celu uzyskania koocowego odpływu w wymaganym standardzie jakości.
Usuwanie zawiesin poprzez:
- zjawisko grawitacji = sedymentacja
-przepływ laminarny przez komorę, tak aby łatwo opadające zawiesiny mogły opadad
Podział osadników z uwagi na realizowane
procesy technologiczne:
- osadniki świeżo wodne (zachodzą procesy sedymentacji zawiesin i flotacji zanieczyszczeo o
gęstości poniżej 1 g/cm3) czas sedymentacji to 2 h dla osadników wstępnych i 6 h dla
osadników wtórnych po wielofazowym osadzie czynnym,
- osadniki gnilne zachodzą procesy sedymentacji zawiesin i flotacji zanieczyszczeo o gęstości
poniżej 1 g/cm3 oraz procesy beztlenowego biologicznego oczyszczania - czas przetrzymania
od 10 do 15 dób
Podział osadników z uwagi na usytuowanie w ciągu technologicznym oczyszczalni:
- wstępne,(stosujemy gdy stężenie zawiesin w dopływie ścieków nie przekracza 100gm.s/m3)
- pośrednie,
- wtórne (koocowe).
Podstawowe funkcje współczesnych osadników wstępnych to:
• usuwanie od 60 do 70 % zawiesiny ogólnej ze ścieków,
• usuwanie ok. 30 % ładunku BZT5,
• produkcja osadu wstępnego, który może byd poddawany wstępnej fermentacji kwaśnej
celem produkcji lotnych kwasów organicznych, wspomagających proces wzmożonej
biologicznej defosfatacji ścieków,
• usuwanie tłuszczy i olejów,
częściowe wyrównywanie nierównomierności przepływu i ładunków zanieczyszczeo przed blokiem
biologicznym.
Osadniki gnilne stosuje się do oczyszczania małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych lub
niektórych ścieków przemysłowych o własnościach do nich zbliżonych i podobnym przebiegu procesu
gnicia.
Do osadników gnilnych zaliczamy:
• osadnik Imhoffa,
• osadnik Travisa,
• osadnik dwupiętrowy,
• niemiecki osadnik z roku 1906 oraz 1928
Omów urządzenia do sedymentacji wstepnej.
OSADNIKAMI nazywamy urządzenia lub obiekty służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo
opadających, o gęstości większej od 1 g/cm3. Stosując wstępną flokulację zawiesin - poprzez
dodawanie koagulantów - można w osadnikach również usuwad zawiesiny trudno opadające i związki
koloidalne.
W osadnikach może zachodzid zjawisko usuwania części pływających, których gęstośd jest mniejsza
od 1 g/cm3 w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz