Osadniki-rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osadniki-rodzaje - strona 1 Osadniki-rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

OSADNIKI
Osadniki ze względu na pełnioną funkcje i rolę jaką mogą spełniać w procesie oczyszczania dzielimy na:
          osadniki samodzielne,
          osadniki wstępne,
          osadniki wtórne,
          osadniki pokoagulacyjne,  Osadniki samodzielne - występujące jako zasadnicze urządzenia w danej oczyszczalni przeznaczone do oczyszczania ścieków odprowadzanych na­stępnie do odbiornika:
Osadniki wstępne - dokonuje się usunięcia zawiesin łatwo opadających poprzez zapewnienie wystarczająco powolnego przepływu linearnego ścieków, pozwalającego opaść zawiesinom, które mają masę niewiele większą od wody - 1,1 g/cm3. czas zatrzymania ścieków w osadniku wynosi od 1,5-2 godzin. Najczęściej usuwamy od 80 - 90% zawiesiny, sprawność ta zależy od rodzaju ścieków, od stopnia zagniwania ścieków i rozcieńczenia ścieków. Usuwają głównie zawiesinę ziarnistą.
Osadniki wtórne - są niezbędnym elementem oczyszczali biologicznej lub chemicznej. Zadaniem osadników wtórnych jest klarowanie ścieków oczyszczonych oraz zagęszczenie osadu recyrkulowanego. Czas zatrzymania ścieków w osadniku wtórnym wynosi 4 godziny. Na ogół przyjmuje się, że stężenie zawiesin w ściekach po osadniku wtórnym nie powinno przekraczać 15-30 mg/l. Usuwają głównie zawiesinę kłaczkowatą. Osadniki pokoagulacyjne - przeznaczone do oczyszczania ścieków meto­dą koagulacji, poddawanych następnie dalszemu oczyszczaniu lub odprowadzanych do odbiornika (do tej grupy można by zaliczyć również osadniki stosowane przy innych zabiegach chemicznych z wytrącaniem osadów. Ze względu na kształt osadników w planie dzieli się je na:           prostokątne (nazywane również podłużnymi),           kwadratowe ,
          kołowe,
Osadniki poziome podłużne. Są to zbiorniki o kształcie wydłużonego prostokata. Długość tych osadników jest klkakrotnie większa od ich szerokości, nie powinna być jednak mniejsza od 30m Szerokość jednego osadnika powinna się mieścić w przedziale 4-10 m. Całkowita głębokość powinna wynosić 2,5-4 m. W oczyszczalni może pracować jeden lub kilka osadników. Do usuwania osadów najczęściej służą mechaniczne zgarniacze zespolone z mostem , który porusza się po torach przymocowanych do ścian osadnika. Zgarniają one osad do lejów osadowych zwykle znajdujacych się zwykle wlocie ścieków do osadnika. Czasem do zgarniania osadów stosuje się szereg zgrzebeł umieszczonych na łańcuchu. Są one skonstruowane tak by jednocześnie usuwać osad i tłuszcze. Osad może być zgarniany do pojedynczego lub kilku lejów lub do poprzecznych koryt, z których za pomocą przenośników śrubowych osad jest transportowany do lejów osadowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz