Usuwanie ciał stałych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usuwanie ciał stałych-opracowanie - strona 1 Usuwanie ciał stałych-opracowanie - strona 2 Usuwanie ciał stałych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Stopnie oczyszczania ścieków
zależą wprost od NSO,jeżeli NSO zawiesin=70% to stosujemy stopień mechechaniczny
Rozróżniamy 4 stopnie:
1 – mechaniczne wstępne fizyczne
2 – biologiczne bez usuwania związków azotu i fosforu (dochodzi reaktor: osad czynny
jednofazowy i osadnik wtórny + recyrkulacja)
3 - biologiczne z usuwaniem N i P(doczyszczanie ścieków- usuwanie resztkowych zawiesin i
substancji biogennych) większy reaktor (wielofazowy) i większy osadnik tórny + recyrkulacja
4 – odnowa wody (dochodzi zakład odnowy wody (fitracja, wymiana jonowa, strącnie itp.)
Scharakteryzuj urządzenia do usuwania ciał stałych ze ścieków.
Do cedzenia ścieków stosowane są: kraty, sita i mikrosita .
Kraty projektuje się na maksymalne spiętrzenie rzędu 0,5 m i na prędkośd przepływu w komorze krat
nie mniejszą niż 0,4÷0,5 m/s. Przy mniejszej prędkości może nastąpid wytrącanie piasku, co
powodowad może niszczenie urządzeo zgarniających i prasujących skratki oraz przenośników
taśmowych. Imhoff zaleca aby prędkośd przepływu ścieków w kanale, w którym zamontowana jest
krata wynosiła 0,6 m/s. Zanieczyszczenia zatrzymane na kratach – skratki, są okresowo zgarniane
(niekiedy prasowane i przepłukiwane oraz dezynfekowane) i transportowane do pojemnika na
skratki. Podobna funkcję do krat i sit pełnią mikrosita z tym, że zatrzymują one bardzo drobne
zawiesiny organiczne o znacznie mniejszych rozmiarach niż potocznie rozumiane skratki. Podziału
urządzeo do usuwania ciał stałych ze ścieków dokonuje się w odniesieniu do rożnych parametrów.
Można podzielid je ze względu na:

wielkośd prześwitów,

sposób czyszczenia,

rozwiązanie konstrukcyjne,

sposób płukania skratek.
Do niedawna stosowany był następujący podział krat ze względu na prześwit:

kraty gęste o prześwicie mniejszym lub równym 20 mm,

kraty średnie o prześwicie w przedziale 20÷40 mm,

kraty rzadkie o prześwicie powyżej 40 mm
przy czym najczęściej stosowaną na oczyszczalni ścieków była krata o prześwicie 20 mm.
Mikrosita o prześwicie 0,002÷0,35 mm, stosowane są do doczyszczania odpływu z oczyszczalni
ścieków, a sita gęste o prześwicie 0,2÷1,5 mm, zastępują osadniki wstępne.
KRATY można podzielid:
- Z uwagi na sposób czyszczenia kraty
- Z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne kraty
-Z uwagi na sposób przepłukiwania skratek
urządzenia z automatycznym płukaniem skratek,
Duże objętości zajmowane przez skratki spowodowane są małą gęstością tych odpadów (oraz
uwodnieniem 85÷90%). Celem krat jest zapobieganie zatykaniu i awariom urządzeo ciągu
technologicznego do wstępnej obróbki ścieków (kraty gęste, podnośniki, podajniki). Kraty ukośne z
mechanicznym zgarniaczem zgrzebłowym służą do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeo
pływających. Montowane są na kanałach prostokątnych. Przeznaczone na ogół do pracy w
budynkach. Stosowanie ich na zewnątrz wymaga osłony termicznej.
Kraty tego typu składają się z rusztu do zatrzymywania skratek zamontowanego w kanale ściekowym
oraz mechanizmu zgarniającego skratki. Zgrzebło ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz