Oczyszczanie ścieków

note /search

Osad czynny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2352

10. Omów charakterystyczne parametry technologiczne oczyszczania osadem czynnym. Wiek osadu (najważniejszy parametr, decyduje o efektach). Jest to średni czas przebywania kłaczków osadu czynnego w układzie (wynosi 1 ÷ 40 d). WO  Mx V x ...

Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1666

Omów zasady usuwania zawiesin ze ścieków OSADNIKAMI nazywamy urządzenia lub obiekty służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających, o gęstości większej od 1 g/cm3. Stosując wstępną flokulację zawiesin - poprzez dodawanie koagul...

Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1652

Podaj typowe wartości podstawowych stężeo i wskaźników ścieków komunalnych. Mętnośd ścieków jest pośrednim wskaźnikiem określającym zawartośd koloidów i materii zawieszonej. Oznaczenie mętności polega na porównaniu intensywności światła rozproszonego w próbce ścieków i w odpowiednim wzorcu. Bar...

Usuwanie ciał stałych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Stopnie oczyszczania ścieków zależą wprost od NSO,jeżeli NSO zawiesin=70% to stosujemy stopień mechechaniczny Rozróżniamy 4 stopnie: 1 – mechaniczne wstępne fizyczne 2 – biologiczne bez usuwania związków azotu i fosforu (dochodzi reaktor: osad czynny jednofazowy i osadnik wtórny + recyrkulacja...

Usuwanie związków azotu i fosforu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1092

Dlaczego usuwamy zw. Azotu i fosforu e ścieków? 1. intensyfikacja procesów eutroficznych (deficyt tlenuSkutkuje to wymieraniem organizmów wodnych, w wyniku którego powstają toksyczne substancje, np. amoniak, metan i siarkowodór. Długotrwała ...

Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2338

Scharakteryzuj oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych. Złożami biologicznymi nazywamy rodzaj reaktorów biologicznych wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków biodegradowalnych (komunalnych i niektórych przemysłowych). Usuwani...