Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie - strona 1 Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie - strona 2 Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Scharakteryzuj oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych.
Złożami biologicznymi nazywamy rodzaj reaktorów biologicznych wykorzystywanych w oczyszczaniu
ścieków biodegradowalnych (komunalnych i niektórych przemysłowych).
Usuwanie zanieczyszczeo następuje tu w wyniku ich wychwytywania z przepływających ścieków oraz
przemian biochemicznych prowadzonych przez rozwijające się na powierzchni naturalnego bądź
syntetycznego wypełnienia złoża mikroorganizmy – tzw. Im mobilizowaną błonę biologiczną.
Złoża biologiczne najczęściej wykorzystywane są do tlenowego oczyszczania. Istnieją jednak także
możliwości prowadzenia procesu w warunkach beztlenowych lub anoksycznych, co umożliwia
zintegrowane usuwanie związków C, N i P. Najogólniej złoża podzielid można na dwie grupy: ze
stałym i z ruchomym wypełnieniem. Spotykane, bardziej szczegółowe podziały i klasyfikacje złóż
dotyczą ich parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Napowietrzanie złoża następuje w
sposób naturalny poprzez kontakt ścieków z powietrzem atmosferycznym. Złoża stacjonarne
wykorzystują ciąg kominowy spowodowany różnicą temperatur powietrza i ścieków. Napowietrzanie
w złożach spełnia podwójną rolę:
− dostarcza tlen niezbędny do metabolizmu organizmów zasiedlających złoże,
− usuwa CO2 powstający w procesie mineralizacji substancji organicznych.
Ważnym elementem układu oczyszczania ścieków na złożu biologicznym (szczególnie w przypadku
złóż spłukiwanych i wieżowych) jest recyrkulacja ścieków.
Stosowana jest ona w celu:
− uzyskania wymaganego obciążenia hydraulicznego,
− obniżenia stężenia doprowadzanych ścieków,
− osiągnięcia wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków,
− odświeżenia ścieków (natlenienie), korekty pH, zaszczepienia ścieków surowych,
− zapewnienia ciągłego usuwania osadów z osadników wtórnych.
Ścieki do recyrkulacji mogą byd pobierane z dna osadnika wtórnego, z koryta
odprowadzającego ścieki z osadnika wtórnego lub z odpływu ze złoża i są kierowane na osadnik
wstępny lub do odpływu z osadnika wstępnego.
Omów podstawowe parametry technologiczne ścieków na złożach biologicznych
Złoża biologiczne są to urządzenia służące do biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach
tlenowych. Wykonane są w postaci kolumn przepływowych wypełnionych materiałem porowatym
(naturalnym lub z tworzyw sztucznych), na którym wskutek zraszania ściekami rozwijają się
mikroorganizmy, tworzące śluzowatą otoczkę, zwaną błoną biologiczną.
Oczyszczanie biologiczne przeprowadza się z reguły przy udziale przystosowanej do tego celu
biocenozy. Zanieczyszczenia te służą mikroorganizmom jako pokarm i budulec i jako budulec nowych
komórek. Dzięki tym procesom życiowym następuje rozkład, utlenienie i ubytek zawartych w
ściekach zanieczyszczeo – w tym zwłaszcza organicznych. Oczyszczone biologicznie ścieki są mniej
podatne na zgniwanie, a tym samym w mniejszym stopniu naruszają równowagę tlenową wód
płynących.
Podstawową miarą efektywności pracy oczyszczania biologicznego jest zdolnośd obniżania ładunku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz