Sposoby oczyszczania ścieków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby oczyszczania ścieków - wykład - strona 1 Sposoby oczyszczania ścieków - wykład - strona 2 Sposoby oczyszczania ścieków - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW      1.Mechaniczne  2. Fizyczno-chemiczne  3. Biologiczne  Poddawane oczyszczaniu ścieki składają się z nośnika, jakim jest woda,  oraz z zanieczyszczeń: H2O + X.  Całość procesów oczyszczania umownie rozdzielono na 4 fazy zwane  stopniami oczyszczania:  oczyszczanie I stopnia  - wstępne (najczęściej fizyczne)  oczyszczanie II stopnia  - biologiczne lub równorzędne chemiczne  oczyszczanie III stopnia  - doczyszczanie ścieków z usuwaniem substancji biogennych  oczyszczanie IV stopnia  - odnowa wody.      Oczyszczanie I 0  może spełniać rolę samodzielną tylko przy dostatecznie  dużej zdolności samooczyszczania odbiornika, zwykle traktuje się jako  przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych. W  ramach tego stopnia oczyszczania stosuje się proste operacje  mechaniczne i procesy fizyczne: cedzenie, sedymentacja, filtrowanie  przez które zmierza się do wydzielenia większych ciał pływających i  wleczonych ( skratki ) ,  cząstek ziarnistych o umownym zakresie 0,1mm i  większych ( piasek ), zawiesin łatwo opadających ( osady wstępne ),  olejów i tłuszczów  podatnych na wydzielenie. W najczęściej  stosowanych technologiach oprócz wydzielania skratek i piasku, zakłada  się usuwanie dalszych zanieczyszczeń z następującą efektywnością:  zawiesiny - 60-90%, BZT5 i ChZT - do 40%, azot i fosfor ogólny - do 20%,  bakterie do 75%.    Skratki  oddziela się cedząc przez  kraty  dostosowane prześwitem do  wymogów technologicznych dalszych urządzeń oczyszczalni (10-50mm).  W celu ułatwienia usuwania zanieczyszczeń  kraty  ustawia się pochyło.  Szybkość przepływu ścieków przez kraty nie może być mniejsza od  0,6m/s, co zapobiega opadaniu piasku. Nadmiernemu spiętrzeniu się  ścieków zapobiega przelew do kanału obiegowego zaopatrzonego w  kratę rzadką.    Sita  służą do zatrzymywania zawiesin o wymiarach większych od  1mm. Zasadniczym elementem sita jest siatka lub perforowana blacha  przez którą przepływają ścieki. Stosuje się je do oczyszczania ścieków  przemysłowych, a zwłaszcza do odzyskiwania surowców z tych ścieków.  Zadaniem  piaskowników  jest zatrzymywanie ziarnistych  zanieczyszczeń mineralnych - piasek i popiół. Są to urządzenia w  kształcie komór o wymiarach tak dobranych, aby umożliwić proces  sedymentacji ziarnistych zanieczyszczeń.    Osadniki wstępne  przyjmują ścieki nie oczyszczone lub  oczyszczone tylko metodami mechanicznymi.    Osadniki wtórne  są stosowane po urządzeniach do biologicznego  lub fizyczno-chemicznego oczyszczania.  W zależności od sposobu eksploatacji dzielimy je na: 

(…)

… łączy się ten proces z uprzednią koagulacją ścieków
wapnem, uzyskując przy tym eliminację fosforu. W naszych warunkach
można byłoby usuwać amoniak metodami biologicznymi, można
wykorzystywać selektywną wymianę jonową bądź odwróconą osmozę. W
drugiej grupie procesów ukierunkowanych na usunięcie azotu w postaci
azotanów, zmierza się wpierw do osiągnięcia możliwie pełnej nitryfikacji azotu, a
następnie…
… przy tym eliminację fosforu. W naszych warunkach
można byłoby usuwać amoniak metodami biologicznymi, można
wykorzystywać selektywną wymianę jonową bądź odwróconą osmozę. W
drugiej grupie procesów ukierunkowanych na usunięcie azotu w postaci
azotanów, zmierza się wpierw do osiągnięcia możliwie pełnej nitryfikacji azotu, a
następnie z tej postaci uwalnia się go podczas denitryfikacji.
Korzystne efekty uzyskuje…
… pływającą - komory z osadem czynnym.
W odpływie po klasycznych złożach biologicznych przyrost biomasy
od razu wydzielany jest z osadników wtórnych poza układ, zaś w
komorach osadu czynnego stosuje się wielokrotne zawracanie masy do
obiegu przy jednoczesnym wydzielaniu osadu nadmiernego. Niezależnie
od rozwijających się metod intensywnego oczyszczania ścieków, mogą
okazać się przydatne uproszczone…
… na węglu aktywnym
bądź utlenianiem ozonem.
W ramach IV stopnia oczyszczania osobną grupę stanowią procesy
nastawione na odsolenie. Osiąga się je przez dekarbonizację ścieków
wapnem, usuwając w ten sposób twardość węglanową. Pełniejsze
odsalanie uzyskuje się poprzez:
wymianę jonową,
filtrację przez półprzepuszczalne błony
odparowanie,
elektrodializę,
procesy wymrażania.
SPOSOBY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
1…
… się efektywność powyżej 85% - zwykle 95% a
stężenie zawiesin nie przekracza 30mg/l.
Dodatkowymi miernikami II stopnia oczyszczania są ubytki ChZT,
OWO, bakterii, a także usuwanie zanieczyszczeń biogennych.
Najbardziej rozpowszechniły się dwie klasyczne formy intensywnego
biologicznego oczyszczania:
z biocenozą osiadłą - złoża biologiczne,
z biocenozą pływającą - komory z osadem czynnym.
W odpływie po klasycznych…
… stawy
biologiczne, drenaż, pola nawadniające. Doczyszczanie ścieków w
warunkach zbliżonych do naturalnych nie zawsze jest wystarczające ze
względów gospodarczych.
W pierwszej kolejności przeprowadza się usuwanie fosforu (jest
on odpowiedzialny przede wszystkim za eutrofizację wód) i najczęściej
realizuje się to na drodze chemicznej.
Azot usuwa się mając na uwadze nie tylko eutrofizację wód…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz