Odpady organiczne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady organiczne - wykład - strona 1 Odpady organiczne - wykład - strona 2 Odpady organiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Humus- celem jest uzyskanie stosunku C/N=10. Taka subst, nie ulega już mineralizacji (w bardzo niewielkim stopniu), gdyż jest zbliżony do naturalnego.
W odpadach organicznych stosunek ten znacznie odbiegają od 10:
% zawartość N
C/N
Krew
10-14
3
Mocz
15-19
0,8
Trociny
0,9
200-511
Siano
2,4
12-19
Liście
0,9
54
Papier
0,06-0,14
100-800
Mineralizacja- resztki roślinne i zwierzęce nie zostają zmineralizowane całkowicie w etapach tego cyklu. Niektóre składniki tych resztek są odporne na biologiczny rozkład i pozostają przez pewien okres w stanie modyfikowanym, w którym mogą się akumulować.
Stabilizajcja- termin stosowany dla konwersji materiału organicznego w ten stan zmodyfikowany lub w stan pośredni, w którym są mniej reaktywne i mniej podatne na ten biol.rozkład niż oryginalne.
Wszystkie metody kompostowanie obejmują rozkład i stabilizację subst.org w warunkach stworzonych przez procesy biologiczne.
Są dwie metody kompostowanie różniące się pod względem natlenienia:
tlenowa- obejmuje włączenie do procesu powietrza lub tlenu
beztlenowa- systemy gdzie tlen jest usunięty
Organizmy biorące udział w procesach kompostowania:
mikroflora- wirusy, bakt, promieniowce, grzyby, pleśnie, drożdże, glony
mikrofauna- pierwotniaki
makroflora- grzyby wyższe
makrofauna- zwierzęta
5-6
Strony 5-6 Organizmy biorące udział w procesach kompostowania:
- mikroflora - wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, pleśnie, drożdże, glony
- mikrofauna - pierwotniaki
- makroflora -grzyby wyższe
- makrofauna - zwierzęta
TLENOWA TECHNOLOGIA KOMPOSTOWANIA:
PRYZMY - do wysokości 1,5m zazwyczaj nie są przerzucane
- do wysokości 3,5m okresowo przerzucane
- o wysokości 5m stale napowietrzane
Przy optymalnym napowietrzaniu i zraszaniu (optymalna wilgotność) okres kompostowania można skrócić do 9-12 tygodni.
BIOREAKTORY - kontenery do kompostowania, mają obj. 20m3 , komory 50-100 m3.
Oba te urządzenia (bioreaktory) mają wymuszony system napowietrzania oraz odprowadzania odcieków. Czas kompostowania 2-3 tyg. (okres mineralizacji), po których poddaje się produkt stabilizacji w pryzmach przez 1-4 mies. (4- 16 tyg.)
Kompostowanie metodą wieżową (poj. bioreaktora 1000m3). Materiał do kompostowania (surowiec) dostarcza się od góry skąd przemieszcza się do dołu ulegając procesowi kompostowania. Powietrze tłoczy się od dołu do góry. Czas zatrzymywania materiału kompostowego w wieży nie przekracza 2 tyg. Produkt usunięty z wieży poddaje się leżakowaniu w pryzmach przez 4 tyg.

(…)

… tolerowany
Zakres preferowany
Sosunek C/N
20:1-40:1
25:1- 30:1
Wilgotność
40-65%
50-60%
Stężenie O2
>5%
>5%
Wielkość cząstek
4-5 cm
Różny (im mniejszy tym szybszy proces, bo jest większa powierzchnia dostępu np. mikroorg.
pH
5,5-9,0
6,5-8,0
Temp (°C)
5-30
20-30
Produktami humifikacji biomasy są:
- próchnica i próchniczotwórcze składniki
- składniki pokarmowe roślin (min. Skł. Np. N, P)
- mikroflora i fauna…
… w pryzmach przez 4 tyg.
Kompostowanie w bębnach - metoda biostabilizatorowa (DANO). Metoda polegająca na intensyfikacji procesów poprzez intensywne napowietrzanie rozdrobnionego surowca. W tym procesie nie uczestniczą grzyby, gdyż intensywne przerzucanie surowca utrudnia, a nawet uniemożliwia rozwój grzybni. Produkt usunięty z biostabilizatora podlega stabilizacji w pryzmach przez okres kilku tyg. Rura…

Woda
50-70kg
10-15kg (40-60kg odparowuje do atmosfery)
odcieki
brak
0-2kg
Masa roślinna zawiera średnio ok. 45% C
Stosunek C/N:
- w biomasie roślinnej - ok. 200:1
- w biomasie grzybowej - 15:1- 4,5:1
- w biomasie bakterii - 5:1- 3:1
- w próchnicy glebowej ~ 10:1
Wykres przedstawiający procesy zachodzące w czasie kompostowania słomy
Temperatura w pryzmach, gdzie materiał jest kompostowany beztlenowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz