Ścieki przemysłowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścieki przemysłowe - wykład - strona 1 Ścieki przemysłowe - wykład - strona 2 Ścieki przemysłowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ścieki przemysłowe        Ścieki  • – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a  także odpadowe ciała stałe odprowadzane za  pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych  jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły  gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się  odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady  żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych  gospodarstw domowych. Ze względu na dużą  szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno  komunalnych jak i przemysłowych, przed  odprowadzeniem do odbiornika powinno się  poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.  Parametry charakteryzujące ścieki    • ilość,  • barwa,  • gęstość,  • mętność,  • zasolenie,  • temperatura,  • pH,  • potencjał oksydoredukcyjny,  • napięcie powierzchniowe,    • zawartość tlenu,  • zawartość azotu i fosforu,  • zawartość związków  organicznych (ChZT, BZT,  utlenialność),  • zawartość zawiesin,  • zawartość substancji  toksycznych,  • zawartość pewnych jonów,  • zawartość metali ciężkich,  • liczba komórek pałeczki  okrężnicy ( Escherichia coli ).    Podział ścieków    • Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny  ścieki dzieli się na:    •  ścieki bytowo-gospodarcze  – powstają z wód  wykorzystywanych w gospodarstwach  domowych – do utrzymywania higieny osobistej,  spłukiwania urządzeń sanitarnych,  przygotowywania posiłków itp.  •  ścieki rolnicze  – powstają z wód spływających  z pól i gospodarstw wiejskich – zawierają zwykle  nawozy sztuczne, pestycydy oraz  zanieczyszczenia drobnoustrojami. Szczególnie  niebezpieczna jest gnojowica, która może  zawierać tysiące razy więcej zanieczyszczeń  organicznych i nieorganicznych niż ścieki  bytowo-gospodarcze.    •  wody opadowe  – są ściekami powstającymi z  opadów atmosferycznych, zmywających tereny  zabudowane.  •  wody podgrzane  – powstają w procesach  technologicznych chłodzonych za pomocą wody.     •  Ścieki komunalne – są mieszaniną ścieków  bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz  wód opadowych.  •  ścieki przemysłowe  – zawierają najczęściej  rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym  produktem procesów technologicznych stosowanych  w zakładach przemysłowych. Problem ścieków  występuje szczególnie w koksowniach, zakładach  petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach,  mleczarniach i cukrowniach. Ich nieoczyszczone  ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników  naturalnych. Na ogół nie stanowią zagrożenia 

(…)

… po płukaniu,
odpływy ze zgęszczaczy i roztwory do bielenia. Ścieki
zawierają również większość zużytych chemikaliów, cząstki
włókna, kleje, kazeinę, kaolin, atrament, farby drukarskie itp.
• Ścieki z fabryk papieru pracujących na gotowych
półfabrykatach mają skład inny. W zasadzie są to
odpływy z maszyn papier­niczych i z płukania sit.
Składniki organiczne stanowią dobrą pożywkę dla
mikroorganizmów. Rozwój…
… zanieczyszczone (szczególnie z
kondensacji i kolumn destylacyjnych) i nie nadają się do
powtórnego wykorzystania. Ścieki z zanieczyszczeniami
mechanicznymi (pył węglowy, smary, lekkie i ciężkie
smoły) kierujemy na osadniki. Ścieki fenolowe wymagają
specjalnego czyszczenia. Mamy więc następujące rodzaje
ścieków: ścieki zawierające fenol kierowane na specjalne
oczyszczalnie, ścieki o niewielkiej ilości fenoli…
… oraz płuczemy
wodą. Ilość ścieków wynosi około 2 m3/t masy papierniczej.
• Makulaturę sortujemy, rozdrabniamy i odpylamy, następnie
gotujemy z żrącą sodą lub innymi zasadami, bielimy i
płuczemy. Ścieki zawierają zasady, wody po płukaniu,
odpływy ze zgęszczaczy i roztwory do bielenia. Ścieki
zawierają również większość zużytych chemikaliów, cząstki
włókna, kleje, kazeinę, kaolin, atrament, farby drukarskie itp…
… oddziałów (amoniakalny, benzolownia),
w szczególności ścieki z alkalicznego przemywania benzolu.
Zasady zawarte w odpływach można używać powtórnie
• Ścieki z oddziału produkcji smoły i z niektórych urządzeń
benzolowni są silnie zanieczyszczone (szczególnie z
kondensacji i kolumn destylacyjnych) i nie nadają się do
powtórnego wykorzystania. Ścieki z zanieczyszczeniami
mechanicznymi (pył węglowy, smary…
grzybni na dnie i brzegach odbiornika,
pochłanianie tlenu rozpuszczonego w wodzie, zakażenie
odbiornika, mogące powodować epidemię wśród ludzi i
zwierząt, zanieczyszczenie odbiornika ciałami pływającymi
(tłuszcze, nawóz, włosy). Przy wyborze sposobu oczyszczania
należy zwrócić uwagę na wydobycie ze ścieków ciał
użytecznych, jak krew, tłuszcz, kanyga. Kanyga wysuszona i
sprasowana w formie brykietów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz