Ścieki - informacje wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścieki - informacje wstępne - strona 1 Ścieki - informacje wstępne - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje ścieków Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące tych budynków; Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych, ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi. Odprowadzone urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków Ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu odprowadzane urządzeniami. Ścieki : a) bytowe ( pranie, mycie, spłukiwanie wc) b) ścieki zakładów rzemieślicznycn i rzpemysłu a) + b) = ścieki komunalne - spływ ścieków przy pogodzie bezdeszczowej - ścieki mieszkane c) wody infiltracyjne i drenażowe - spływ ścieków -||- - ścieki mieszane d) wody opadowe z :deszczu, z tajania śniegu - ścieki mieszane Wskaźniki "jakości" ścieków - temperatura ścieków, ma wpływ na przebieg procesów biologicznych ( szybkość ), zachodzących zarówno w procesie oczyszczania ścieków, jak i odprowadzania do odbiornika. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków temperatura nie spada poniżej 10stC. Co jest bardzo korzystne dla procesów oczyszczania. - barwa i zapach są wskaźnikiem świeżości ścieków. W stanie świeżym ścieki mają barwę żółtoszarą lub białoszarą, natomiast zgniłe mają barwę szaroczarną lub szarą. W ściekach zgniłych zapach powodowany jest obecnością siarkowodoru. -potencjał oksydacyjno p redukcyjnym (redoks)ma duże znaczenie w procesach biochemicznego oczyszczania, a jego wartość w znacznym stopniu zależy od natleniania ścieków. Wartość potencjału redoks wskazuje, czy procesy oczyszczania ścieków zachodzą prawidłowo; -przewodnictwo elektrolityczne określa ogólną zawartość jonów rozpuszczonych w ściekach -zawiesiny łatwo opadające ( o średnicy cząstek nie mniejszej od 0,1um). W przeciętnych ściekach bytowych zawiesiny łatwo opadające stanowią 60-65% ogólnej ilości zawiesin. Na bilans jakościowy i ilościowy ścieków składają się: - liczba mieszkańców, - sposób zaopatrzenia w wodę, - klasa wyposażenia mieszkań w instalacje wodociągowo-kanalizacyjne Jakie wymagania stawia rozporządzenie z 28 stycznia 2009 w sprawie możliwości wprowadzenia ścieków do wód i gruntów. - odczyn (pH) ścieków bytowych charakteryzuje się w przedziale 6,6 - 8,9 co gwarantuje właściwy przebieg biologicznego oczyszczania oraz pozwala na odprowadzanie ścieków do wód płynących; -zawiesiny, są miarą całkowitej ilości zanieczyszczeń w postaci stałej. Ilość zawiesin ma bardzo istotne znaczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków, a w szczególności obiektów gospodarki i osadami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz