Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki - strona 1 Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki - strona 2 Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki - strona 3

Fragment notatki:

Rozwiązywanie zadania inżynierskiego z zakresu geomechaniki (geotechniki)
1. Wybór modelu fizycznego
a) sprężysty,
b) sprężysto-plastyczny,
c) lepko-sprężysty,
d) lepko-sprężysto-kruchy.
2. Wybór modelu matematycznego
a). analitycznego,
b) numerycznego.
3. Wybór rozwiązania matematycznego.
4. Zbudowanie modelu.
5. Dobór parametrów modelu.
6. Rozwiązanie zagadnienia.
7. Interpretacja wyników.
8. Podjęcie odpowiednich działań inżynierskich.
- Wyniki obliczeń analitycznych otrzymuje się w postaci:
1. sił działających na obudowę (strop wyrobiska),
2. naprężeń działających na obudowę (strop wyrobiska).
- Wyniki obliczeń numerycznych otrzymuje się w postaci rozkładu izolinii wokół modelowanego wyrobiska:
1. Naprężeń (normalnych, stycznych, głównych),
2. Przemieszczeń (kierunkowych, głównych),
3. Odkształceń (kierunkowych, głównych),
4. Wytężenia warstw skalnych.
Wytężenie - określa stopień zbliżenia się stanu fizycznego materiału w określonym jego punkcie do stanu krytycznego.
Zniszczenie materiału określa pewna funkcja stanu naprężenia: F (σ1, σ2, σ3) = 0
Podstawa: znalezienie wartości funkcji F(σ) i przyjęcie naprężenia krytycznego kr.
I. Jeżeli W = F(σA)/kr to 0 ≤ W ≤ 1
II. Jeżeli W = kr/ F(σA) to W 1
Hipotezy:
- hipoteza Galileusza (hipoteza największego naprężenia głównego)
kr = σC lub kr = σr gdzie: F(σA) = max(σ1,σ2,σ3)
- hipoteza Coulomba - Tresci - Guesta:
kr = σC = σr F(σA) = σ1 - σ3 -hipoteza Saint-Venanta (największego odkształcenia postaciowego)
kr = σC = σr F(σA) = [σ1 - υ (σ2 + σ3)]
- hipoteza Hubera - Milesa - Hencky'ego (hipoteza końcowej energii odkształcenia postaciowego)
σ1 = σ0 σ2 = σ3 kr = σr - wytężenie według hipotezy Burzyńskiego:
Dla σ1

(…)

…).
Badania laboratoryjne:
Określanie parametrów:
- gęstość objętościowa ρ0,
- wytrzymałość na ściskanie Rc,
- wytrzymałość na rozciąganie Rr,
- liczbę Poissona υ,
- moduł sprężystości podłużnej E,
- dynamiczny moduł sprężystości liniowej Ed,
- rozmakalność r,
- kąt tarcia wewnętrznego φ,
- spójność c.
Badania polowe (In-situ)(kopalniane):
- Rc lub Rr - za pomocą penetrometru (skały),
- Rc - młotek odbojny…
… hydrauliczna,
3. Powłokowa (beton natryskowy, kotwiowo-betonowa, stalowo-betonowa),
4. Sklepiona (z cegły, betonitów, betonu, żelbetu),
5. Kotwiowa (stalowa, drewniana, z włókna szklanego, kotwie linowe, szczękowe, rozprężne, typu Swellex, cierne),
6. Mieszana.
B. Wzmacnianie górotworu:
1. Klejenie warstw skalnych,
2. Łączenie kotwi spągowych linami (szycie)
C. Odprężanie górotworu:
1. otwory małośrednicowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz