Funkcja stanu

Etnopia-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr Janusz Chrzanowski
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

do drugiego , a zależna tylko od początkowego i końcowego stanu układu. Entropia jest funkcją stanu określoną...

Pytania z termochemii

  • Politechnika Gdańska
  • dr Jan Janiak
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Cw 1 – termochemia bieg termometru (?) w kalorymetrze, narysuj; funkcje stanu - jakie znasz...

Potencjały termodynamiczne

  • Politechnika Śląska
  • dr Monika Gralewski
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

), ponieważ w wyniku przemian samorzutnych zmniejszają się monotonicznie i w stanie równowagi osiągają minimum. Funkcje...