Termochemia - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termochemia - omówienie zagadnień - strona 1 Termochemia - omówienie zagadnień - strona 2 Termochemia - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


TERMOCHEMIA: I zasada dynamiki,  Prawo Hessa,  -jeśli wiadome jest ciepło spalania gazowego metanu deltaH^0 1, ciepło spalania węgla  grafitu deltaH^0 2, ciepło spalania gazowego wodoru deltaH^0 3 wyznaczyć ciepło spalania  tworzenia się gazowego metanu deltaH^0 tw CH4 (to się wyznacza z prawa Hessa, dzięki  reakcji)  podać wzór na delteH tw. -C2H6 gdy znamy deltaH spalania węgla grafitu, deltaH spalania gazowego wodoru i deltaH  spalania gazowego etanu. Prawo Kirchoffa, równania Kirhchoffa, wzory Kirchoffa bieg termometru w kalorymetrze wodnym narysowac i opisac,  co to funkcje stanu wymienic i opisac,  co to uklad otwarty zamkniety izolowany opisac pojemnosc ciepla kalorymetru wynosi 25kJ/stopien a temp wzrosla o 2 stopnia ile ciepla sie  wydzieli . 1) pierwsza zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej układu równa jest sumie  ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Zasada ta, równoważna  zasadzie zachowania energii, w zarysach sformułowana została w 1842 przez J.R. Mayera,  uściślona zaś w 1847 przez H.L.F. de Helmholtza. 2) druga zasada termodynamiki - istnieje entropia będąca funkcją stanu układu, stałą w  odwracalnych procesach adiabatycznych i rosnącą we wszystkich innych. Zasadę tę, zgodnie  z którą kierunek wzrostu entropii może służyć do formalnego wyróżnienia kierunku upływu  czasu (wszystkie inne prawa fizyki klasycznej nie ulegają zmianie przy zamianie przyszłości  z przeszłością), podał w 1850 R.J.E. Clausius, a uściślił w 1851 Kelvin lord of Largs. 3) trzecia zasada termodynamiki - entropia układu o ustalonych parametrach (np. o stałym  ciśnieniu lub objętości) i temperaturze zmierzającej do zera bezwzględnego zmierza również  do zera. Zasadę tę, pozwalającą obliczyć bezwzględną wartość entropii (określanej przedtem  tylko z dokładnością do stałej), podał w 1906 W.H. Nernst (tzw. twierdzenie Nernsta) Prawo Hessa, podstawowe prawo termochemii głoszące, że zmiana energii wewnętrznej (w  warunkach izochorycznych) lub entalpii (w warunkach izobarycznych) reakcji chemicznej  zależy jedynie od stanu początkowego układu (substratów) i stanu końcowego układu  (produktów), nie zależy natomiast od etapów pośrednich, przez które rozważana reakcja  przebiega. Ciepło reakcji chemicznej równe jest sumie ciepła tworzenia produktów pomniejszonej o  sumę ciepła tworzenia substratów (wziętych w tych samych warunkach oraz przy  uwzględnieniu liczby moli reagentów). Prawo Hessa umożliwia obliczenie ciepła reakcji chemicznych (niekiedy trudnych do  praktycznego przeprowadzenia), ciepła tworzenia substancji oraz ciepła przemian fazowych 

(…)

… układu, a
nie od sposobu w jaki ta zmiana została zrealizowana.
Funkcja termodynamiczna zależna od historii (drogi) układu jest nazywana funkcją procesu.
Całka oznaczona różniczki zupełnej funkcji stanu przedstawia różnicę wartości funkcji w
stanach odpowiadających granicom całkowania. Z zasady, że wartość funkcji stanu nie zależy
od historii układu wynika, że całka oznaczona tej funkcji obliczona…
… (drogi) układu jest nazywana funkcją procesu.
Całka oznaczona różniczki zupełnej funkcji stanu przedstawia różnicę wartości funkcji w
stanach odpowiadających granicom całkowania. Z zasady, że wartość funkcji stanu nie zależy
od historii układu wynika, że całka oznaczona tej funkcji obliczona dla dowolnego zbioru
przemian, które tworzą powtarzalny cykl jest równa 0.
W praktyce stosuje się zwykle…
… musi być równa 0.
TERMOCHEMIA dział chemii, który bada efekty cieplne towarzyszące reakcjom
chemicznym w oparciu o zasady termodynamiki. Wzorzec termochemiczny (substancja o
znanym cieple spalania) Jako wzorców termochemicznych używa się: ? kwas benzoesowy ?
cukier trzcinowy ?naftalen Kalorymetria (łac. calor = ciepło) - dział chemii fizycznej i
termodynamiki zajmujący się rozwijaniem technik pomiaru ciepła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz