Przykłady form energii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady form energii - strona 1

Fragment notatki:


Przykłady form energii   Energia mechaniczna Energia kinetyczna Energia potencjalna Energia cieplna Energia elektryczna Energia chemiczna Energia jądrowa Energia potencjałów termodynamicznych Energia mechaniczna - suma energii kinetycznej i potencjalnej . Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego ( układ punktów materialnych , ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia .
W sensie technicznym używa się tego terminu jako zdolności wytworzenia oraz przekazania napędu ( momentu na wale, siły na cięgnie itp.) przez maszynę . Energia termiczna , zwana też energią cieplną to ta część energii wewnętrznej układu , która może być przekazywana innemu układowi w formie ciepła . Ciepło , podobnie jak praca jest wielkością związaną z przekazywaniem energii, a nie formą energii jako taką. Energia elektryczna pojęcie o kilku znaczeniach: Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia , jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Właściwości energii elektrycznej: łatwość: transportu,
rozdziału,
regulacji - przekształcania do parametrów niezbędnych do wykorzystania;
nie zanieczyszczanie środowiska,
wysoka sprawność przetwarzania w formy energii użytecznej. Energia wiązania chemicznego - najmniejsza energia potrzebna do rozerwania wiązania chemicznego . Energię wiązań wyraża się najczęściej w jednostkach kJ / mol . Energia wiązania substancji AB jest to energia wymieniana między układem a otoczeniem podczas rozpadu 1 mola AB na atomy A i B lub podczas tworzenia się 1 mola AB z atomów A i B. Łączna energia wiązań jest sumą wszystkich wiązań między A i B z uwzględnieniem ich krotności.
Na podstawie energii wiązań można oszacować entalpię reakcji , przy założeniu cyklu przemian polegających na rozpadzie wiązań w cząsteczkach substratów , a następnie na tworzeniu z atomów wiązań w cząsteczkę produktu. Energia jądrowa to energia uzyskiwana na drodze kontrolowanych przemian jądrowych . Uzyskiwana jest głównie w wyniku rozszczepienia ciężkich jąder atomowych w niewielkim stopniu w wyniku rozpadów promieniotwórczych, trwają prace nad kontrolowanym przeprowadzaniem reakcji fuzji lekkich jąder atomowych. Potencjały termodynamiczne - wielkości fizyczne związane z układem termodynamicznym mające wymiar energii . Potencjały termodynamiczne mogą być również użyte do oszacowania całej ilości energii możliwej do uzyskania z układu termodynamicznego przy odpowiednio określonych stałych parametrach przemiany.


(…)

… termodynamicznego przy odpowiednio określonych stałych parametrach przemiany.
Energia wewnętrzna jest potencjałem termodynamicznym i w zamkniętym układzie termodynamicznym o stałej entropii osiąga najmniejsza wartość.
Jest funkcją stanu układu proporcjonalną do ilości materii w układzie.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz