Chemia analityczna-zadania od 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 11 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 11 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 11 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 11. Wpływ wiązań wodorowych na własności fizyczne związków chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wody. Wiązanie wodorowe utrzymuje cząsteczki wody w pewnej odległości od siebie, gdy woda krzepnie, tworząc lód; w rezultacie, lód ma mniejszą gęstość niż ciekła woda i pływa po powierzchni. Woda zawdzięcza również wiązaniu wodorowemu dużą pojemność cieplną (wolno pobiera ciepło, ale i wolno je oddaje). Aby doprowadzić wodę do wrzenia należy dostarczyć o wiele więcej energii, aby rozerwać wiązania wodorowe. Zadanie 13. Dlaczego woda, pomimo mniejszej masy cząsteczkowej, ma znacznie większą temperaturę wrzenia i krzepnięcia niż butan? Ponieważ w wodzie występują wiązania wodorowe łączące cząsteczki wody. Butan natomiast ich nie posiada. Aby doprowadzić wodę do wrzenia należy dodatkowo dostarczyć energii do rozerwania wiązań wodorowych. Podczas krzepnięcia te wiązania szybciej stabilizują cząsteczki wody. Zadanie 13. Porównaj energię wiązań wodorowych, kowalencyjnych i jonowych. Wysoką energie chemiczną mają wiązania o dużych różnicach elektroujemności między atomami. Największą energię mają wiązania jonowe (ok. 500kJ/mol) a najmniejszą wiązania wodorowe
(20-30kJ/mol).Wiązania kowalencyjne są energetycznie pomiędzy wodorowymi i jonowymi. Zadanie 14. Rola wiązań wodorowych w układach biologicznych . Narysować konkretne przykłady. Przykładem znaczenia wiązań wodorowych jest ich wpływ na budowę cząsteczki DN. Składa się on a z dwóch łańcuchów nukleotydowych, które są skręcone jeden dookoła drugiego, tworząc podwójną helisę. Oba łańcuchy utrzymane są razem przez wiązania wodorowe pomiędzy komplementarnymi parami zasad azotowych.
Inny przykład to białka. Główny łańcuch polipeptydowy białek składa się z jednostek, do których przyłączone są różne podstawniki, charakterystyczne dla 20 różnych istniejących w przyrodzie aminokwasów biogennych. Grupy aminowa i karbonylowa tworzą wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe N-H…O=C, które determinuje konformację głównego łańcucha peptydowego odpowiedzialnego za tworzenie heliakalnej bądź płaskiej struktury. Zadanie 15. Do buforu o pH = 8,1 dodano niewielką ilośćmkwasu fosforowego. W jakiej postaci będzie dodany kwas fosforowy istniał w tym roztworze? (H3PO4, H2PO4-, HPO4 2-, PO4 3-). Spośród czterech wymienionych wybierz dwie formy o największym stężeniu przy tej wartości pH i podaj stosunek tyhc stężeń. Wartości pKa dla kwasu fosforowego: pK1 = 2,1; pK2=7,1; pK3=12,4 Formy o największym stężeniu: HPO4 2-, H2PO4-. Zadanie 16. W jakiej formie istnieje glicyna w roztworze o pH = 1,4; 2,4; 3,4; 7; 8,6; 9,6; 10,6? Podaj stosunek stężeń dwu dominujących form. Wartości pKa dla glicyny: H3+N-CH2-COOH pKa= 2,4; H3+N-CH2-COO- pKa = 9,6

(…)

…-7 i przy pH=11? Narysuj odpowiednie wzory. Które z tych form mogą się poruszać w polu elektrycznym, np. podczas elektroforezy? Dla pH=1 przeważa forma A aminokwasu
Dla pH=6-7 przeważa forma B aminokwasu
Dla pH=11 przeważa forma C aminokwasu
W polu elektrycznym np. podczas elektroforezy mogą poruszać się tylko jony (kationy do katody(-), aniony
do anody (+)) formy obojnacze nie poruszają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz