Biochemia - laboratoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4529
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - laboratoria - strona 1

Fragment notatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)

… AMINOKWASY
1. Analiza jakościowa aminokwasów
Na podstawie reakcji a, b, c rozróżnić następujące związki: prolinę, metioninę, cysteinę,
tyrozynę, kwas bursztynowy
a. Odróżnianie aminokwasów od innych związków
Wykonanie:
Odmierzyć do 5 probówek po 0,5 cm3 roztworów oznaczonych jako A, B, C, D, E. Do wszystkich
probówek dodać po 0,5 cm3 0.1% roztworu ninhydryny w acetonie i ogrzewać przez trzy minuty
na łaźni wodnej. Pojawia się intensywne zabarwienie fioletowe w obecności wolnego aminokwasu
lub żółte w obecności wolnego iminokwasu. Reakcja ta może być używana do ilościowego
oznaczania wolnych aminokwasów, a reakcja z tzw. kwaśną ninhydryną (roztwór ninhydryny w
mieszaninie kwasu octowego i fosforowego) do ilościowego oznaczania wolnej proliny.
Rys. 16. Wzory strukturalne A. izoleucyny i B. proliny (iminokwasu)
A B
b. Wykrywanie wolnych grup tiolowych
Zasada:
Do aminokwasów zawierających atomy siarki należy metionina, cysteina i cystyna (Rys. 17). W
celu wykrycia obecności grupy tiolowej należy do eksperymentu wziąć cysteinę lub cystynę,
bowiem metionina ma atom siarki związany z grupą metylową.
Rys. 17. Wzory strukturalne A. metioniny, B. cysteiny i C. cystyny.
A B C
Wykonanie:
Odmierzyć…

mieszający), uruchomić mieszadło i umieścić w zlewce elektrodę pH-metru w sposób
uniemożliwiający jej rozbicie. Zapisać wartość pH. Następnie jedną parę roztworów (woda,
białko) miareczkować 0,5 M HCl (do osiągnięcia pH < 4), a drugą parę miareczkować 0,5 M NaOH
(do pH > 10). Kwas solny i wodorotlenek sodu dodawać porcjami (po 1 cm3 za pomocą pipety
automatycznej). Każdorazowo, po ustabilizowaniu…
… łańcucha peptydowego. Ponieważ w skład cząsteczek białek wchodzą
również reszty aminokwasów jednoamino-dwukarboksylowych (kwas asparaginowy, kwas
glutaminowy) oraz (diamino?) dwuamino-jednokarboksylowych (lizyna, arginina, histydyna), w białku
pozostaje pewna liczba wolnych grup aminowych i karboksylowych. Gdy więcej jest wolnych grup kar-
boksylowych niż aminowych, wówczas cząsteczki dysocjując…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz