Pierwsza zasada termodynamiki i termodynamiczna funkcja stanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwsza zasada termodynamiki i termodynamiczna funkcja stanu - strona 1 Pierwsza zasada termodynamiki i termodynamiczna funkcja stanu - strona 2

Fragment notatki:

Pierwsza zasada termodynamiki wyraża się następującym wzorem:
∆U = Q + W
∆U - zmiana energii wewnętrznej ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J Q - ciepło dostarczone do ciała/układu - jednostka w układzie SI: dżul J W - praca wykonana nad ciałem/układem - jednostka w układzie SI: dżul J
Wniosek: niemożliwe jest zbudowanie silnika pracującego bez zasilania energią z zewnątrz.
Dla układu zamknętego
Pierwsza postać I zasady termodynamiki
Q1-2= U2 - U1 + L1-2 Druga postać I zasady termodynamiki
Q1-2 = J2 - J1 + L1-2, t Lub w postaci różniczkowej
dQ = dU + dL
dQ = dJ + dLt dla układu otwartego
Q1-2+ U2 - U1 + Lt, 1-2 + ∑Ji Praca użyteczna - (Lu) to praca bezwzględna minus praca przeciw kempresji otoczenia (występuje, gdy pd 00:
Lu = L - pd(V2-V1) [J]
Praca bezwzględna - praca absolutna - praca zewnętrzna (l1-2 lub L1-2)
Termodynamiczna funkcja stanu - z doświadczeń wiadomo, że parametry stanu równowagi ( np. temperatura i ciśnienie) nie mogą zmieniać się dowolnie, lecz są powiązane między sobą zależnościami matematycznymi (tzw. Równaniami stanu).
To odniesienie do środka masy układu suma energii jego cząsteczek oraz energii ich wzajemnego oddziaływania. (Nie wliczamy energii mechanicznej)
u = dU/dm [KJ/kg]
Entalpia (J lub i)
Funkcja stanu wyrażona w jednostkach energii cieplnej
J = U + pV [J]
Entalpia właściwa (dla m = 1 kg substancji)
i = u + pv [J/kg]
Funkcje stanu dla gazów, cieczy i ciał stałych:
Energia wewnętrzna i entalpia gazów
U = f(T), u = cvT, ΔU = mcv(T2-T1) [J]
J = f(T), i = cpT, ΔJ = mcp(T2-T1) [J]
Energia wewnętrzna i entalpia cieczy i ciał stałych
Ich rozszerzalność objętościowa jest niewielka (są prawie nieściśliwe)
Cv ≈ Cp U = f(t), u = ct, I = f(t), i = ct [J/kg]
Formy energii wewnętrznej i mechanicznej (czynnika term)
Forma energii mechanicznej ciała:
Energia potencjalna
Energia kinetyczna
Forma energii wewnętrznej ciała:
Energia ruchu postępowego
Energia ruchu obrotowego
Energia ruchu drgającego atomów w cząsteczkach
Energia potencjalna sił międzycząsteczkowych
Energia stanów elektronowych w atomach i cząsteczkach
Energia chemiczna związana ze zmianami budowy chemicznej cząsteczek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz