Termodynamika

note /search

Przemiany termodynamiczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2135

Przemiana termodynamiczna; Ciąg zmian stanów układu od stanu początkowego do stanu końcowego. Przemianie towarzyszy ciągła zmiana parametrów termodynamicznych Ilustracja graficzna przemiany to krzywa przemiany (odwzorowanie kolejnych stanów czynnika) Przemiany dzielimy na odwracalne i nieodwracal...

Intensywność promieniowania, promieniowanie gazów i współczynnik konfi...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3829

INTENSYWNOŚĆ PROMIENIOWANIA Powierzchnia emituje emisję własną. Ile promieniuje w danym kierunku? półprzestrzeń E, e In d  I dA Intensywność promieniowania I: Prawo Lamberta: WSPÓŁCZYNNIK KONFIGURACJI n12 dA2 2 r n2 1 dA1 1 E - emisja wysyłana do całej półprzestrzeni E1,2 - część e...

Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

Prawa gazów doskonałych: Prawa gazu doskonałego Czynnikiem termodynamicznym jest najczęściej substancja w fazie gazowej. Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gazów najwygodniej jest rozpatrywać w przybliżeniu, jako zmiany tzw. Gazy doskonałego. Gaz doskonały - to gaz urojony, rozumiany jak...

Materiały na pierwsze ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

1 zasada termodynamiki: W zamkniętym układzie termodynamicznym, który nie zmienia swojej energii kinetycznej ani potencjalnej, zmiana energi wewnętrznej układu jest równa sumie algebraicznej pracy oraz ciepła wymienionego z otoczenia ...

Termodynamika - wyjaśnienie pojęcia 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Skojarzona gospodarka cieplna Siłownie parowe mają na celu utrzymanie głównie energii elektrycznej. W gospodarce istnieje również zapotrzebowanie na dużą ilość ciepła grzejnego (przy znacznie niższej temperaturze, niż temperatura czynnika wytwarzanego w kotle) Najlepsze efekty ekonomiczno-energety...

Konwekcja - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Termodynamika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771

KONWEKCJA Przekazywanie ciepła w wyniku ruchu substancji, Unoszenie ciepła. Aby określić konwekcje w płynach musimy rozważyć: Równanie wynikające z zasady zachowania energii;...

Pytania i odpowiedzi z egzaminu - termodynamika

 • Politechnika Śląska
 • Termodynamika
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2716

Odpowiedzi z termodynamiki 1. Ilu wymiarowe będą przestrzenie fazowe Γ i μ dla gazu idealnego zawierającego n cząstek nie maj ą cych wewnętrznej struktury (jednoatomowych)? Co przedstawia punkt fazowy w tych przestrz e niach. Dla gazu idealnego, w którym położenie poszczególnych atomów jest określo...

Zebrane pytania z kolokwiów - termodynamika

 • Politechnika Śląska
 • Termodynamika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

Pytania z termodynamiki (kolokwia) 1. Kiedy zespół statystyczny jest zespołem kanonicznym, kiedy mikrokanonicznym? Jakie wielkości są zadane dla układu zespołu kanonicznego, jakie dla zespołu mikrokanonicznego. 2. Porównaj II zasadę termodynamiki w ujęciu fenomenologicznym i statystycznym 3. Czy ...

Termodynamika i wymiana ciepła-przepisane wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Termodynamika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 5397

zagadnienia takie jak: zadania termodynamiki, zerowa zasada termodynamiki, fenomenologia, metody stosowane w termodynamice, materia i jej cechy oraz układ termodynamiczny, podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki, ilość substancji, objętość, ciśnienie, temperatura, K, C, zerowa zasada termodyn...

Przemiany termodynamiczne, Ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Termodynamika
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6237

Obszerna notatka z termodynamiki. Notatki z wykładów, które prowadzi prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematem wykładu są przemiany termodynamiczne. 10-stronicowa notatka oprócz tekstu zawiera także grafiki, wykresy. W treści notatki można znaleźć takie z...