Przemiany termodynamiczne, Ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6013
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany termodynamiczne, Ćwiczenia - strona 1 Przemiany termodynamiczne, Ćwiczenia - strona 2 Przemiany termodynamiczne, Ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna notatka z termodynamiki. Notatki z wykładów, które prowadzi prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematem wykładu są przemiany termodynamiczne. 10-stronicowa notatka oprócz tekstu zawiera także grafiki, wykresy. W treści notatki można znaleźć takie zagadnienia jak: przemiany odwracalne, przemiany nieodwracalne, izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna, adiabatyczna, izentropowa, politropowa, dławienie, mieszanie, tarcie, wymiana ciepła, stan równowagi, entropia, równanie przemiany, sprawność termiczna, praca zewnętrzna, ciepło doprowadzone w czasie przemiany, przyrost entropii podczas przemiany, praca techniczna, charakterystyka przemiany, praca techniczna podczas przemiany adiabatycznej, ciepło właściwe, typowe przemiany politropowe, wykładnik politropy, adiabatyczne rozprężanie płynu w układzie przepływowym, mieszanie dwóch strumieni gazów wilgotnych, cykl termodynamiczny, praca obiegu. Ponadto w treści notatki następujące pojęcia: parametry obiegów, praca obiegu, ciepło obiegu, praca na pokonanie oporów tarcia, wydajność obiegu chłodniczego, wydajność obiegu pompy, Obieg Carnota, podstawowe obiegi termodynamiczne, obieg Carnota przedstawiony na wykresach p-V i T-S, obieg silnika powietrznego, turbiny gazowej, silnika odrzutowego, obieg Joule?a, obieg Otto, obieg Diesel?a, stopień obciążenia, stopień sprężania, obieg mieszany Sabathe, obieg termodynamiczny Humphreya.

Przemiany termodynamiczne
Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:
1. izobaryczna p = const 7. dławienie
2. izotermiczna T = const 8. mieszanie
3. izochoryczna V = const 9. tarcie
4. adiabatyczna κ = const 10. wymiana ciepła
5. izentropowa S = const
6. politropowa m = const
Badając stan równowagi czynnika podlegającego przemianom zakłada się,
że w całej jego masie jest jednakowa temperatura, ciśnienie i gęstość,
a inne parametry takie jak U - energia wewnętrzna, I - entalpia oraz S - entropia są stabilne. Odwracalność przemian polega na możliwości powrotu do początkowych parametrów stanu gazu ze zwróceniem lub
pobraniem energii cieplnej.
Przemiana izobaryczna (p = const)
a) równanie przemiany: b) praca zewnętrzna: dL=p dV L = p (V2 - V1) = MR (T2 - T1)
c) praca techniczna: dLt=-Vdp Lt = V (p1 - p2) = 0
d) ciepło doprowadzone w czasie przemiany: dQ=dI=McpdT Q=Mcp(T2-T1)
e) sprawność termiczna: Dla gazu jednoatomowego κ=1,67, czyli η=0,41, dla dwuatomowego
κ=1,4, czyli η=0,286
f) przyrost entropii podczas przemiany: S2-S1 = M
Przemiana izochoryczna (V = const)
a) równanie przemiany: b) praca zewnętrzna: L=0, bo dV=0
c) praca techniczna: Lt = V(p1-p2)
d) ciepło doprowadzone w czasie przemiany: dQ=dU=McvdT Q=Mcv(T2-T1)
e) przyrost entropii: S2-S1=Mcvln
Przemiana izotermiczna (T = const)
a) równanie przemiany: p1V1 = p2V2
b) praca zewnętrzna: L=p1V1ln=p1V1ln
c) praca techniczna: Lt=MRT1ln= L
d) ciepło doprowadzane: Q=p1V1 ln= -p1V1 ln= p1V1 ln= L
e) przyrost entropii: S2-S1=MR ln = MR ln
Przemiana adiabatyczna (dQ = 0)
charakteryzuje się brakiem wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem a źródłami
zewnętrznymi, przy czym zarówno dQ=0 i Q=0. Ponieważ dQ=0 przy T>0,
czyli dS=0, a więc S=const. Przemiana adiabatyczna odwracalna jest przemianą,
podczas której entropia jest stała, czyli jest to przemiana izentropowa (S = const). W odróżnieniu od niej stosujemy określenie przemiana adiabatyczna dla
takiej, przy której wykładnik izentropy =const. Podczas takiej przemiany brak jest wymiany ciepła z otoczeniem, a wytworzone ciepło tarcia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz