Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia - strona 1 Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Prawa gazów doskonałych:
Prawa gazu doskonałego
Czynnikiem termodynamicznym jest najczęściej substancja w fazie gazowej. Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gazów najwygodniej jest rozpatrywać w przybliżeniu, jako zmiany tzw. Gazy doskonałego.
Gaz doskonały - to gaz urojony, rozumiany jako zbiór cząstek, którymi są punkty materialne mające masę i prędkość. Gaz ten nie skrapla się i ma stałe ciepła właściwe. Podlega równaniom stanu.
Gaz półdoskonały - spełnia warunki gazu doskonałego, lecz jego ciepło właściwe zmienia się wraz z temperaturą.
Gaz rzeczywisty - odbiega od modelu gazu doskonałego, różnice są tym większe im więcej atomów zawiera cząsteczka gazu rzeczywistego.
Prawo Avogadra
W tych samych warunkach fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek.
Prawo Boyle'a Mariota
Prawo to dotyczy zachowania gazu doskonałego w przemianie izotermicznej:
"W stałej temperaturze objętość V danej masy gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia p."
W formie matematycznej można to przedstawić jako:
Gay-Lussaca 1) przy stałym ciśnieniu, objętość gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej (przemiana izobaryczna), 2) w stałej objętości ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej (przemiana izochoryczna), 3) objętości substratów i produktów gazowych reakcji chemicznych, zmierzone w tych samych warunkach pozostają w stosunku niewielkich liczb naturalnych (prawo stosunków objętościowych). Prawo Charlesa
Przy stałej objętości właściwej v stosunek ciśnień bezwzględnych p gazu doskonałego jest wprost proporcjonalne do stosunku jego temperatur bezwzględnych T.
Równanie stanu
Stan termodynamiczny układu jest jednoznacznie określony wartościami wszystkich parametrów termod. (np. p, T, u)
Zależność między parametrami p, v, t i n lub m tworzą tzw. Równania stanu
Na bazie praw Boyle'a-Mariota, Gay-Lussaca, Avogadra powstało równanie stanu gazu doskonałego:
Równanie Clapeyrona
Dla 1 kg gazu
Pv = RT
Dla dowolnej masy m gazu
pV = mRT
dla dowolnej liczby kilo moli n gazu
pV = nBT
Równanie stanu gazu rzeczywistego
Zachowanie się gazu rzeczywistego znacznie lepiej, niż równanie Clapeyrona oddaje równanie van der Waalsa


(…)

… doskonałego:
Równanie Clapeyrona
Dla 1 kg gazu
Pv = RT
Dla dowolnej masy m gazu
pV = mRT
dla dowolnej liczby kilo moli n gazu
pV = nBT
Równanie stanu gazu rzeczywistego
Zachowanie się gazu rzeczywistego znacznie lepiej, niż równanie Clapeyrona oddaje równanie van der Waalsa
A,b empiryczne współczynniki poprawkowe zależne od rodzaju gazu
Izotermy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz