Przemiany termodynamiczne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany termodynamiczne - wykład - strona 1 Przemiany termodynamiczne - wykład - strona 2 Przemiany termodynamiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przemiana termodynamiczna;
Ciąg zmian stanów układu od stanu początkowego do stanu końcowego. Przemianie towarzyszy ciągła zmiana parametrów termodynamicznych
Ilustracja graficzna przemiany to krzywa przemiany (odwzorowanie kolejnych stanów czynnika)
Przemiany dzielimy na odwracalne i nieodwracalne
Przemiana odwracalna - gdy możliwy jest powrót do stanu wyjściowego układu i otoczenia
Przemiana nieodwracalna - niemożliwy powrót do stanu wyjściowego.
Przemiany:
Izochoryczna v = const.
Izobaryczna p = const.
Izotermiczna T = const.
Adiabatyczna Q = 0
Politropowa, gdy zmieniają się wszystkie parametry czynnika oraz doprowadza się lub odprowadza ciepło, a tylko wartość ciepła właściwego czynnika pozostaje stała
Dławienie, gdy czynnik rozprężony nie wykonuje pracy zewnętrznej. Wszystkie przemiany można rozpatrywać jako szczególny przypadek przemiany politropowej.
Przemiana politropowa to proces termodynamiczny w gazie, czyniący zadość równaniu politropy, tzn. taki, podczas którego jest spełniony związek:
pV^n = const
gdzie:
p - ciśnienie
V - objętość
n - wykładnik (współczynnik) politropy, stały dla danego procesu politropowego, ale przyjmujący dla różnych procesów politropowych rózne wartości, od minus do plus nieskończoności
Wykładnik politropy jest równy:
n=(C-Cp)/(C-Cv)
Gdzie:
Cp - pojemność cieplna określona w warunkach stałego ciśnienia
Cv - pojemność cieplna określona w warunkach stałej objętości
C - pojemność cieplna
Przemiana izotermiczna - w termodynamice przemiana, zachodząca przy określonej, stałej temperaturze.
Dla gazu doskonałego, energia wewnętrzna jest funkcją temperatury. Dlatego w przemianie izotermicznej, ponieważ ΔT = 0, zachodzi zależność: Przemiana izobaryczna to proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie układu nie ulega zmianie, natomiast pozostałe parametry termodynamiczne czynnika mogą się zmieniać. Procesy izobaryczne mogą zachodzić zarówno w sposób odwracalny, jak i nieodwracalny. Odwracalny proces izobaryczny przedstawia na wykresie krzywa zwana izobarą. Praca wykonana przez układ (lub nad układem) w odwracalnym procesie izobarycznym jest równa ubytkowi (lub przyrostowi) entalpii układu. W szczególności, gdy jedyny wkład do pracy stanowi praca objętościowa (polegająca na zmianie objętości układu), jest ona wyrażona wzorem
gdzie
W - praca wykonana przez układ, p - ciśnienie, ΔV - wzrost objętości

(…)

… zależność
V - objętość, T - temperatura.
Przemiana izochoryczna - proces termodynamiczny zachodzący przy stałej objętości (V = const). Oprócz objętości wszystkie pozostałe parametry termodynamiczne mogą się zmieniać.
Podczas przemiany izochorycznej nie jest wykonywana praca, układ może wymieniać energię z otoczeniem tylko w wyniku cieplnego przepływu energii. Z pierwszej zasady termodynamiki wynika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz