Materiały na pierwsze ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały na pierwsze ćwiczenia - strona 1 Materiały na pierwsze ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

1 zasada termodynamiki: W zamkniętym układzie termodynamicznym, który nie zmienia swojej energii kinetycznej ani potencjalnej, zmiana energi wewnętrznej układu jest równa sumie algebraicznej pracy oraz ciepła wymienionego z otoczenia Q = U+L
2 zasada termodynamiki:*Ciepło nie może samorzutnie przejść od ciała o temp. niższej do ciała o temp. wyższej *Tarcie jest przemianą nieodwracalną *Niemożliwe jest skonstruowanie perpetum mobile drugiego rodzaju, tj. urzadzenia pracującego według zamkniętego obiegu silnika cieplnego, który pobierałby ciepło tylko z jednego źródła o stałej temp i w całości zamieniał to ciepło na pracę mechaniczną nie powodując żadnych trwałych zmian w innych ciałach.
Odwracalność i nie odwracalność zjawisk:
*odwracalne Qz/Tz-Qc/Tc=0 We wszystkich zjawiskach odwracalnych suma entropii wszystkich ciał biorących udzial w zjawisku zachowuje wartość stałą. Suma przyrostów entropii wszystkich ciał biorących udział w zjawisku jest równa 0
*Qz/Tz-Qc/Tc0 We wszystkich zjawiskach nieodwracalnych suma entropii wszystkich ciał biorących udział w zjawisku wzrasta. Suma przyrostów entropii wszystkich ciał biorących udział w zjawisku jest większa od 0
*Qz/Tz-Qc/Tc

(…)

… temp. Składający się z 2 przemian izotermicznych i 2 izotropowych (adiabatycznych).
Obieg Otto- odwracalny obieg termodynamiczny składający się z następujących procesów:
0-1 zasysanie mieszanki roboczej
1-2 adiabatyczne sprężanie mieszaniny
2-3 izochoryczne ogrzewanie
3-4 adiabatyczne rozprężanie
4-1 izochoryczne rozprężanie
1-0 usuwanie produktów spalania
Obieg Diesla - obieg teoretyczny silnika spalinowego tłokowego o zapłonie samoczynnym składający się z nast. procesów:
0-1 zasysanie powietrza do cylindra
1-2 adiabatyczne sprężanie powietrza
2-3 izobaryczne odprowadzenie ciepła
3-4 rozprężanie adiabatyczne
4-1 izochoryczne odprowadzenie ciepła
1-0 usunięcie spalin z cylindrów
Siłownia parowa - zespół maszyn i urządzeń mających na celu wytwarzanie mocy mechanicznej z wykorzystaniem turbiny parowej lub tłokową maszyną parową. Proces konwersji energii odbywa się z wykorzystaniem wody i pary wodnej. Para wodna wytwarzana jest pod odpowiednio wysokim ciśnieniem w kotle parowym, a rozprężana w turbinie bądź maszynie tłokowej. Po rozprężeniu podlega ona skropleniu w skraplaczu (układ zamkniety) lub jest wyrzucana do otoczenia (układ otwarty). W układzie zamkniętym skropliny są przetłaczane z powrotem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz