zebrane pytania z kolokwiów - termodynamika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zebrane pytania z kolokwiów - termodynamika - strona 1 zebrane pytania z kolokwiów - termodynamika - strona 2

Fragment notatki:

Pytania z termodynamiki (kolokwia) 1. Kiedy zespół statystyczny jest zespołem kanonicznym, kiedy mikrokanonicznym? Jakie wielkości są zadane dla układu zespołu kanonicznego, jakie dla zespołu mikrokanonicznego.
2. Porównaj II zasadę termodynamiki w ujęciu fenomenologicznym i statystycznym
3. Czy możliwe jest, aby w układzie izolowanym samorzutnie zmniejszyła się entropia w ujęciu fenomenologicznym i statystycznym.
4. Ilu wymiarowe będą przestrzenie Γ oraz μ w układzie zbudowanym z N cząsteczek
a) jednoatomowych
b) dwuatomowych oscylujących
c) dwuatomowych nie oscylujących
5. Jakie korzyści wypływają z zastąpienia opisu dynamicznego N cząstek (zbiór o N elementach) metodą Gibbsa i jakie warunki muszą być spełnione, aby tę metodę zastosować.
6. Kiedy praca i efekt cieplny nie zależą od drogi, po jakiej proces przebiega, a jedynie od stanu początkowego i końcowego.
7. Ilu wymiarowe będą przestrzenie fazowe Γ i μ dla gazu idealnego zawierającego n cząstek nie mających wewnętrznej struktury (jednoatomowych)? Co przedstawia punkt fazowy w tych przestrzeniach.
8. Statystyczna definicja entropii. Co możesz powiedzieć o liczbie mikrostanów układu będącego w stanie równowagi termodynamicznej.
9. Czy w układzie izolowanym możliwe są naturalne (niewymuszone) procesy, którym towarzyszy ubytek entropii? Odpowiedź uzasadnij odwołując się do termodynamicznej i statystycznej definicji entropii.
10. Kiedy proces makroskopowy można nazwać procesem quasistatycznym? Czy proces ściśle quasistatyczny może realnie zachodzić?
11. Korzystając z statystycznej definicji entropii uzasadnij obowiązujący wzrost entropii (jako prawo o charakterze statystycznym) dla układu z zespołem mikrokanonicznym.
12. Zdefiniuj znane ci funkcje stanu. Dlaczego nazywamy je potencjałami termodynamicznymi dla pewnych procesów względem pewnych parametrów stanu, jakich? Wykaż zapis różniczki tych funkcji, że dla pewnych procesów (przy niektórych parametrach stanu) różniczki mogą stanowić kryteria równowagi układu i samorzutności procesów.
13. Dynamiczny opis układu wielu cząstek.
14. Czy układ może znaleźć się poza hiperpowłoką?
15. Czy przy obliczaniu sumy stanów dla helu w fazie gazowej - T = 298 K i pod ciśnieniem 1 atm. należy uwzględnić wszystkie udziały (translacyjny, oscylacyjny, rotacyjny, elektronowy)?
16. W oparciu o jakie przesłanki średniowanie po czasie można zastąpić średniowaniem po zespole?
17. Zdefiniuj potencjał chemiczny oraz zapisz równanie Gibbsa i wzory na różniczki innych funkcji stanu dla fazy dwuskładnikowej. Jakich wielkości funkcją jest μ i ? Czy jest funkcją intensywną lub ekstensywną, czy można ją nazwać parcjalną wielkością molową, a jeśli tak, to z jakiej funkcji stanu można ją wyprowadzić?


(…)

… termodynamiki.
29. Powołując się na definicję powinowactwa chemicznego, czy endotermiczne reakcje chemiczne mogą przebiegać samorzutnie czy tylko jako reakcje wymuszone?
30. Entropia układu w dowolnym stanie makroskopowym i w stanie równowagi (w zależności od liczby mikrostanów i liczby stanów kwantowomechanicznych).
31. Czy proces quasistatyczny może być samorzutny?
32. Zasada zachowania energii w układzie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz