Parametry stanu

note /search

Klasyczne modele aomu

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

ich podstawowych parametrów - stan wiedzy:  materia zbudowana z obojętnych elektrycznie atomów składających...

Gaz doskonały - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

się całkowicie określić za pomocą 3 parametrów stanu: ciśnienie[Pa], temperatura[K], objętość[m3/kg].Oznacza...

Wykład - Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

estymacji wyznacza wyrażenie: , które wskazuje jaki procent wartości szacowanego parametru stanowi...