Układ termodynamiczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ termodynamiczny-opracowanie - strona 1 Układ termodynamiczny-opracowanie - strona 2 Układ termodynamiczny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Układ termodynamiczny
Układ termodynamiczny – to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych zjawisk
(mechanicznych, elektrycznych, magnetycznych itd.) uwzględniamy zjawiska cieplne.
Stan układu – charakteryzuje własności układu, określony jest przez wartości parametrów stanu.
Stan równowagi – to taki stan układu, w którym parametry stanu mają stałe, określone wartości. W stanie równowagi
parametry stanu układu nie zmieniają się o ile nie zmieniają się warunki zewnętrzne, w jakich znajduje się układ.
Suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich cząsteczek w układzie to jego energia wewnętrzna.
układ termodynamiczny
U
p, V, T
energia
parametry
wewnętrzna
stanu
Energia całkowita układu E jest sumą energii: kinetycznej Ek, potencjalnej Ep i wewnętrznej U.
E  Ek  E p  U
Proces termodynamiczny
Przemiana albo proces to przechodzenie układu z jednego stanu równowagi (stan 1) do drugiego (stan 2).
Przejściu układu z jednego stanu równowagi (1) do drugiego (2) może towarzyszyć zmiana energii wewnętrznej.
DU = U2 – U1
proces
termodynamiczny
p1, V1, T1
U1
stan (1)
p2, V2, T2
U2 = U1 + DU
stan (2)
Energię można przekazywać ciałom w różny sposób. Przekazywanie energii w postaci ciepła nazywamy
dostarczaniem ciepła ciału, a w postaci pracy wykonywaniem pracy nad danym ciałem.
Ciepło i pracę mierzymy w tych samych jednostkach. W układzie SI jest to dżul – 1J.
Stany skupienia materii
Ciało stałe - cząsteczki w ciele stałym oddziałują ze sobą i pozostają w stałych położeniach względem siebie.
Mogą tylko wykonywać drgania wokół położeń równowagi. Ciało stałe ma więc ustalony kształt, zachowuje
sprężystość postaci.
Ciecz - cząsteczki cieczy oddziałują ze znacznie słabiej niż w ciele stałym Mogą poruszać się w dowolnym
kierunku, jednak pozostają w zasięgu oddziaływań międzycząsteczkowych. Ciecz ma więc ustaloną objętość, ale
nie ma stałego kształtu – przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje.
Gaz - cząsteczki gazu są tak daleko od siebie, że nie oddziałują ze sobą poza momentami zderzeń. Gaz nie
zachowuje kształtu ani objętości – wypełnia całą objętość naczynia, w którym się znajduje.
Gaz doskonały
Dla charakterystyki gazu doskonałego przyjmujemy, że
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gaz składa się z identycznych cząsteczek.
Cząsteczki poruszają się chaotycznie i podlegają prawom dynamiki Newtona.
Siły działają na cząsteczki tylko w momentach zderzeń.
Zderzenia są sprężyste, a czas ich trwania można pominąć.
Całkowita liczba cząsteczek jest bardzo duża.
Objętość cząsteczek jest zaniedbywalnie mała w porównaniu z objętością gazu.
Parametry charakteryzujące gaz to:
Temperatura T, która jest miarą średniej
energii kinetycznej cząsteczek gazu
F
Ciśnienie p  S (stosunek siły wywieranej na
powierzchnię do tej powierzchni)
Objętość V
Cząsteczki gazu, zderzając się ze ścianką
naczynia, działają na nią siłami. Ciśnienie gazu
zależy więc od liczby zderzeń (od gęstości) i od
energii kinetycznej cząsteczek (od temperatury).
Energia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz