Termodynamika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termodynamika - omówienie - strona 1 Termodynamika - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Termodynamika
Temperatura - jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu[1]) w termodynamice, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
Ciepło - w fizyce to jeden z dwóch sposobów, obok pracy, przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu[1]. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) w zderzeniach cząstek tworzących układy makroskopowe pozostające we wzajemnym kontakcie[2]; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii.
Praca - skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.
Stan makroskopowy - stan układu opisany przy użyciu zmiennych makroskopowych (np. ciśnienie, objętość, temperatura). Wartości tych zmiennych można teoretycznie otrzymać przez uśrednienie po zmiennych mikroskopowych (np. położenia i prędkości wszystkich cząstek), które opisują stan mikroskopowy. Każdemu stanowi makroskopowemu A odpowiada więc pewna liczba Ω(A) stanów mikroskopowych, które są w pomiarze makroskopowym określane jako ten sam stan A.
Parametry stanu - wielkości fizyczne opisujące stan układu termodynamicznego takie jak: temperatura, ciśnienie, objętość, ilości (np. stężenia) poszczególnych substancji, czasem również inne. Wielkości, które nie zależą od ilości substancji w układzie, to tzw. parametry intensywne, natomiast wielkości zależące od ilości substancji to parametry ekstensywne.
Parametry ekstensywne - proporcjonalne do ilości materii w układzie: masa
objętość
Parametry intensywne - niezależne od ilości materii w układzie: temperatura
ciśnienie
ułamek molowy
Iloraz dwóch wielkości ekstensywnych zawsze jest wielkością intensywną.
Układ izolowany - układ, który nie może wymieniać masy ani energii z otoczeniem.
Układ zamknięty to taki układ, który nie wymienia masy z otoczeniem, natomiast może wymieniać energię
Układ otwarty to taki układ, który może wymieniać masę i energię z otoczeniem.
Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zależna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne.
Wartość funkcji stanu z definicji nie zależy od jego historii, tzn. tego co działo się z nim wcześniej. Wynika z tego bezpośrednio inna podstawowa własność funkcji stanu:
Zmiana wartości funkcji stanu zależy tylko od stanu początkowego i końcowego układu, a nie od sposobu w jaki ta zmiana została zrealizowana.


(…)

… mechaniki Newtona), że dostępna energia jaką dysponuje cząsteczka (np. gazu) rozkłada się "po równo" na wszelkie możliwe sposoby jej wykorzystania (tzw. stopnie swobody). Niezależnie od tego czy jest to stopień swobody związany z energią obrotu, ruchu postępowego czy związany z drganiami cząstek.
Równowaga termodynamiczna - Oznacza stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz