Biofizyka

note /search

Biofizyka- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Biofizyka
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2856

1. Roznica potencjalow w poprzek blony powstaje gdy : a) na powiezchni blony adsorbuje sie naladowana substancja b) w poprzek blony przeniesiony jest ladunek elektrostayczny c) dwuwarstwa lipidowa formowana jest z naladowanych lipidow d) zaden z powyższych porocesow nie generuje potencjalu blono...

Wady FT-IR - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2261

Wady FT-IR: •niska jakość widm przy badaniu próbek o rozmiarach ziaren większych od długości fali padającej; •straty związane z rozpraszaniem i odbiciami na kryształach o dużym współczynniku załamania w stosunku do medium; •inwers...

Pomiar temperatury ciała za pomocą termistora - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

TEMAT Pomiar temperatury ciała za pomocą termistora CEL Wykonanie testu t-Studenta do porównania średnich temperatur skroni i czubka nosa w grupie 12 studentów. METODA Dokonano pomiaru temperatur w dwóch różnych punktach na ciele. Wyniki przedstawiono w tabeli: l.p. Nos [ºC] Skroń [ºC] 1 28...

Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela

 • Politechnika Śląska
 • Biofizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3724

TEMAT Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. CEL Wyznaczanie ogniskowej soczewki cienkiej i grubej metodą Bessela METODA W ćwiczeniu dokonano pomiaru ogniskowych trzech soczewek metodą Bessela. Metoda ta polega na otrzymywaniu przy badanych soczewek obrazów rzeczywistego odwróconego pom...

Chromatografia gazowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

Chromatografia gazowa  (ang.  Gas chromatography , GC) - technika analityczna chromatograficzna , w której  fazą ruchomą  jest gaz (najczęściej  hel ,  argon , coraz rzadziej  wodór ), a fazą stacjonarną 

Metoda osłabionego odbicia całkowitego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1820

Metoda osłabionego odbicia całkowitego (ATR - attenuated total reflectance): •wiązka promieniowania podczerwonego odbija się od przylegających powierzchni na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia; •próbka musi być w konta...

Podstawowe rodzaje kolumn chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

podstawowe rodzaje kolumn chromatografia gazowa Tradycyjne kolumny z wypełnieniem stałym - są to kolumny o długości 1-5 m i średnicy wewnętrznej ok. 2-3 mm, wykonywane ze specjalnych

Rodzaje drgań - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2632

RODZAJE DRGAŃ Drgania normalne : jest to jednoczesny ruch wszystkich zrebów atomowych molekuły odbywajacy sie z jednakowa czestoscia i zgodnie w fazie Nadtony : wielokrotnosci tonów podstawowych , ale nale_y pamietac _e oscylacji anharmon...

Układ nastrzykowy chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1421

Układ nastrzykowy chromatografia gazowa - Tradycyjny układ nastrzykowy składa się zwykle z  membrany , którą nakłuwa się igłą specjalnej strzykawki chromatograficznej oraz odparo...

Detektor chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512

Detektor chromatografia gazowa w chromatografie gazowym mierzy  stężenie  wypływających związków w gazie nośnym. Idealny detektor powinien być wrażliwy tylko na samo stężenie niezależnie od struktury chemicznej analizowanego związku....