Biofizyka- pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biofizyka- pytania na egzamin - strona 1 Biofizyka- pytania na egzamin - strona 2 Biofizyka- pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Roznica potencjalow w poprzek blony powstaje gdy :
a) na powiezchni blony adsorbuje sie naladowana substancja
b) w poprzek blony przeniesiony jest ladunek elektrostayczny
c) dwuwarstwa lipidowa formowana jest z naladowanych lipidow
d) zaden z powyższych porocesow nie generuje potencjalu blonowego
2. Stala (odleglosc) Debye'a zalezy od gestosci ladunku powierzchniowego na blonie w nastepujacy
sposob:
a) nie zalezy od gestosci ladunku powierzchniowego
b) osiaga wartosc maksymalna gdy jego wartosc jest rowna jednemu ladunkowi elementarnemu na sto czasteczek lipidu
c) rosnie
d) maleje
3. Ilosc obdarzonej ladunkiem substancji zaadsorobowanej na powierzchi blony nie zalezy od:
a) wartosci wspolczynnika podzialu dla tej substancji
b) wielkosci wypadkowego ladunku elektrostatycznego tej substancji
c) wielkosci ladunku powierzchniowego blony
d) zadna z powyższych
4. Jezeli substancji znajduje sie w jednym z przedzialow oddzielonych blona, a jej wspolczynnik odbicia dla tej substancji wynosi 0,5 to w rownowadze przeplyw wody spowoduje że:
a) pozostanie tylko przedzial w ktorym znajduje sie ta substancja
b) stezenie substancji oraz objetosci przedzialow beda takie same c) stezenie substancji bedzie takie samo po obu stronach blony a objetosci przedzialow beda w stosunku 1/2
d) stezenia po obu stronach blony beda w stosunku 1/2 a bojetosci beda takie same
5. Blona polprzepuszczalna to taka blona dla ktorej: a) wspolczynnik odbicia dla wody wynosi 0 a dla rozpuszczonej substancji takze 0
b) wspolczynnik odbicia dla wody wynosi 0 a dla rozpuszczonej substancji takze 1
c) wspolczynnik odbicia dla wody wynosi 1 a dla rozpuszczonej substancji takze 0
d) wspolczynnik odbicia dla wody wynosi 1 a dla rozpuszczonej substancji takze 1
6. Wspolczynnik przepuszczalnosci blony bedzie najwiekszy dla:
a) substancji hydrofobowych b) substancji polarnych c) substancji amfifilowych kwas kapronowy (hexanoic acid) jest na samej górze i jest amfifilowy d) substancji naladowanych
7. Wielkosc warstwy niemieszalnej przy powierzchni blony nie zalezy od:
a) wspolczynnika dyfuzji substancji w fazie wodnej
b) wspolczynnika dyfuzji substancji w blonie
c) wspolczynnika podzialu oktanol/woda dla tej substancji
d) wszystkie powyzej bledne
8. Jezeli dla danej substancji warstwa niemieszalna przy blonie wzrosnie to co mozna powiedziec o
strumieniu dyfuzji:
a) strumien dyfuzyjny nie zalezy od wielkosci warstwy niemieszalnej

(…)

… wysokiego stężenia wapnia we wnętrzu komówki
c) minimalizacji przez komórkę gradientu stężenia potasu
d) żadna z powyższych nie jest poprawna
115. Wartość i kierunek prądu sodowego w trakcie potencjału czynnościowego jest:
a) zmienna i do wnętrza komórki
b) stała i do wnętrza komórki
c) zmienna i na zewnątrz komórki
d) stała i na zewnątrz komórki
116. Który z czynników wpływa na szybkość przejścia impulsu…
… nie sa zwiazane z blona plazmatyczna
b) cukry znajduja sie po zewnetrznej stronie blony plazmatycznej (glikokaliks)
c) cukry znajduja sie po wewnetrznej stronie blony plazmatycznej
d) cukry sa rozlokowane rownomiernie po obu
20. Sila? oddzialywania jonow w prozni zalezy od ich odleglosci jak:
a) r^2
b) r^-2
c) r
d) r^-1
21. Ktore stwierdzenie jest nieprawdziwe?
a) transport aktywny nie moze generowac potencjalu blonowego dlaczego?
b) transport aktywny moze generowac roznice potencjalow chemicznych
c) transport aktywny zachodzi wylacznie za posrednictwem bialek
d) transport aktywny wymaga funkcjonalnego ATP-syntazy w komorce
22. Pompa sodowo-potasowa realizuje transport typu:
a) uniport
b) symport
c) antyport d) zadne z powyzszych
23. Wartosc potencjalu spoczynkowego jest blizej potencjalu Nersta…
… cytoplazmy od potencjalu spoczynkowego
c) potencjal powierzchniowy powodujacy zmiane stezenia kationow przy powierzchhni blony p... neuronu
d) zadna odpowiedz nie jest poprawna
26.Blona neuronu staje sie mniej przepuszczalna dla jonow potasu, moze to spowodowac:
a) wydluzenie czasu trwania impulsu nerwowego - b) przyspieszenie propagacji impulsu nerwowego wzdluz aksonu
c) obnizona pobudliwosc takiego neuronu
d) wzrost maksymalnego pradu sodowego plynacego w trakcie impulsu nerwowego
27. Amplituda potencjalu blonowego w trakcie propagacji impulsu nerwowego nie zmienia sie poniewaz
a) propagacja impulsu nerwowego nie wymaga nakladu energii
b) ATPaza sodowo potasowa utrzymuje stala wartosc roznicy potencjalow w blonie c) w miare propagacji sygnalu liczba otwieranych kanalow sterowanych napieciowo maleje…
…) żadna nie przepuszcza
c) zewnętrzna przepuszcza, wewnętrzna nie
d) zewnętrzna nie przepuszcza, wewnętrzna przepuszcza
152 w mięśniu zachodzi reakcja kreatyna + ATP ---> fosfokreatyna + ADP. Delta G tej reakcji jest dodatnia (chyba +11:P). Jak to się dzieje, że mimo, że reakcja jest niekorzystna to zachodzi?
a) za pomocą enzymu b) występuje dużo ATP
c) występuje dużo ADP
d) pomimo, że reakcja jest niekorzystna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz