Fosfokreatyna

Kontraktura - opracowanie, sem I-IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Iwona Puzio
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

wyczerpania się wszystkich zapasów ATP i fosfokreatyny tak, że brakuje wysokoenergetycznych wiązań...

Energetyka pracy mięśniowej

  • Politechnika Śląska
  • dr Bożena Sawicz
  • Fizjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1575

przekształcona jest z powrotem w ATP kosztem energii uzyskiwanej w wyniku rozkładu fosfokreatyny (PC...

Kinaza kreatynowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

grupy fosforanowej z ATP na kreatynę z wytworzeniem fosfokreatyny i ADP. Kreatyna + ATP  fosfokreatyna...