Źródła energii do skurczu mięśnia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła energii do skurczu mięśnia - omówienie - strona 1 Źródła energii do skurczu mięśnia - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Źródła energii do skurczu mięśnia I. Pierwszorzędowe - jedynym bezpośrednim źródłem energii wykorzystywanym w cza-
sie interakcji A i M jest ATP. ATP rozkładane jest przez fragmenty miozyny wykazu-
jące właściwości ATP-azy. Za aktywację ATPazy odpowiada aktyna. Zawartość ATP w mięśniu jest nieduża i wystarcza tylko na kilka skurczów mięśnia. II. Drugorzędowe - fosfokreatyna, której zawartość starcza na 100 skurczów. Dzięki kre-
atyno fosfokinazie z cząsteczki ADP łączącej się z fosfokreatyną powstaje ATP i kre-
atyna. Reakcja katalizowana przez kreatyno fosfokinazę (CPK) jest reakcją odwracal-
ną (kreatyna + ATP → fosfokreatyna + ADP). Dlatego fosfokreatynę nazywa się bufo-
rem energetycznym. III. Trzeciorzędowe - cały szereg związków o różnym znaczeniu i pochodzeniu: - Glikogen - magazyn energetyczny - Glukoza dopływająca do mięśni: • Pochodzi z rozpadu glikogenu wątrobowego, • Powstaje z pirogronianów i mleczanów. - WKT (FFA) - podstawowe źródło, ale nie pierwszorzędowe. Jego spalanie zachodzi po dłuższej pracy. Sprawność energetyczna mięśnia zależy od zaopatrzenia mięśnia w tlen. Mięsień może pracować w warunkach tlenowych, ale wykorzystanie energii jest różne. Glikogen zawarty w ·mięśniach w przemianach tlenowych może zapewnić wykonanie nawet 20000 skurczów. Natomiast ten sam glikogen, ale w warunkach beztlenowych wystarcza jedynie na 500 skurczów. Przy krótkich wysiłkach fizycznych wystarczający jest zapas ATP. Przy długotrwałym wysiłku wykorzystanie energii przez mięśnie można podzielić na etapy: • Pierwszy (początkowy), w tym okresie zapas ATP i fosfokreatyny (proces nie wymaga tlenu) pozwala na krótkotrwały i intensywny wysiłek, • W drugim okresie (beztlenowym) glikogen zostaje przekształcony do glukozo-6-fosforanu, w wyniku dalszych przemian uzyskuje się ATP i równocze-
śnie dochodzi do powstania kwasu mlekowego, który wytwarza się w wyniku przemiany pirogronianu. Kwas mlekowy jest buforem, przedostaje się do krwi i może być wykorzystany przez wątrobę i mięsień sercowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz