Mięśnie szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mięśnie szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy - strona 1 Mięśnie szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy - strona 2 Mięśnie szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy - strona 3

Fragment notatki:


Komórka pobudliwa: mięśnie szkieletowe, gładkie, mięsień sercowy. Mięśnie dzielimy na gładkie i poprzecznie prążkowane (wśród nich szkieletowe i sercowe).
Miostatyna hamuje rozwój mięśni, sprzyja gromadzeniu energii (tłuszczu); u kotowatych nie wystepuje.
MyoD (myoblast determination protein) białko powodujące różnicowanie się mioblastów.
Myogenina stymuluje różnicowanie się mięśni. Aktyna jest aktywatorem ATPazy miozynowej - zwiększa wielokrotnie szybkość dysocjacji produktów reakcji
1 - kanał wapniowy bramkowany napięciem
2 - receptor cholinergiczny - nikotynowy (kanał sodowy bramkowany ACh)
3 - kanał sodowy bramkowany napięciem
4 - receptor dihydropirydynowy (bramkowany napięciem)
5 - receptor ryanodinowy (kanał wapniowy) Sumowanie się skurczów
Pojedyncze pobudzenie nie powoduje wysycenia troponiny.
Dwa szybkie impulsy - większe wysycenie i większy ruch.
Wszystkie ruchy (poza mięśniem sercowym) są skurczami tężcowymi (trudno oddzieli poszczególne skurcze). Gładki płynny ruch jest możliwy dzięki dużemu wysyceniu troponiny i skurczom tężcowym.
Sarkomer to podstawowa jednostka kurczliwa mięśnia; ograniczony jest dwiema błonami białkowymi Z, do których przyczepione są polimery aktyny (za pomocą alfa-aktyniny).
Konektyna to białko przebijające linię M (biegnie od Z do Z).
Aktyna w mięśniach tworzy polimery (od 300 do 600 monomerów G-aktyny)
Tropomiozyna (białko fibrylarne) - zasłania aktynę przed miozyną.
Troponina - wiąże wapń zmieniając swoją konformację; po związaniu wapnia odsuwa tropomiozynę od aktyny i umożliwia przyłączenie się miozyny do aktyny/
Miozyna jest heksamerem złożonym z dwóch ciężkich łańcuchów (ogon) oraz 4 lekkich (głowa). W główce znajduje się ATPaza miozynowa zależna od Mg2+ oraz łańcuch regulatorowy (w mięśniach gładkich reguluje aktywnośv części enzymatycznej).
Teoria ślizgowa mówi, że włókna aktynowe wślizgują się pomiędzy miozynę.
Skurcz polega na przesunięciu główki miozynowej związanej z aktyną (dwie fazy ruchu - oddysocjowanie fosforanu, następnie oddysocjowanie pozostałego ADP) - wtedy miozyna znów uzyskuje powinowactwo do ATP i cykl się powtarza.
Miozyna (samodzielna) hydrolizuje ATP znacznie wolniej niż w połączeniu z aktyną (która przyspiesza oddysocjowanie produktów reakcji).
Po śmierci następuje gwałtowny wylew wapnia do komórki - skurcz aż do wyczerpania zapasu ATP - stężenie pośmiertne. Ciało mięknie w wyniku działania proteaz uwolnionych z lizosomów w komórchach.


(…)

….
Kaldesmon powoduje hamowanie ATPazy miozynowej.
Mięśnie gładkie pod wpływem adrenaliny i noradrenaliny (z układu współczulnego, na neuronach zazwojowych) - hamowanie aktywności. Układ współczulny mobilizuje organy.
Adrenalina hamuje fosforylację łańcucha regulatorowego miozyny poprzez produkcję cAMP
Mięsień sercowy - syncytium funkcjonalne powstaje z jednej komórki. Mięśnie sercowe posiadają wstawki (błony…
… beta i gamma wiążą się z kanałem potasowym
- PKC-zależna fosforylacja kanałów potasowych jest niezbędna do wiązania beta-gamma
Kanały potasowe tkanki rozrusznikowej są szczelniejsze (zamknięte) niż w normalnych komórkach - powoduje to powolny wzrost potencjału.
Tętno jest niższe niż mogłoby by, bo na tkankę rozrusznikową działa nerw błędny, który wydziela acetylocholinę, która otwiera kanały K…

Ochrona chemicznie niestabilnych intermediatów
Segregacja procesów metabolicznych
Zwiększenie szybkości reakcji (głównie przy niskich stężeniach substratów)
Mięśnie szkieletowe dzielą się na białe (szybkie) i czerwone (wolne). Czerwone są czerwone dzięki obecności dużej ilości mioglobiny i mitochondriów; charakteryzują się metabolizmem tlenowym. Mioglobina przenosi tlen między mioglobiną a mitochondriami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz