Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela - strona 1 Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.
CEL
Wyznaczanie ogniskowej soczewki cienkiej i grubej metodą Bessela
METODA
W ćwiczeniu dokonano pomiaru ogniskowych trzech soczewek metodą Bessela. Metoda ta polega na otrzymywaniu przy badanych soczewek obrazów rzeczywistego odwróconego pomniejszonego i rzeczywistego odwróconego powiększonego. Należy przy tym zmierzyć odległość „przedmiot - obraz” oraz „soczewka - przedmiot”, „soczewka - obraz” Następnie korzystając z następujących wzorów oblicza się ogniskową.
Dla soczewki cienkiej:
Dla soczewki grubej:
Gdzie L - odległość między obrazem a przedmiotem L1 - odległość między położeniem soczewki w pierwszym przypadku a położeniem soczewki w przypadku drugim Gdzie n - współczynnik załamania
h - grubość soczewki
W ćwiczeniu użyto soczewki cienkiej (oznaczonej ÷ 100), soczewki grubej wypełnionej powietrzem ( grubość soczewki 23mm), dla której współczynnika załamania materiału soczewkowego n1 = 1.5 oraz soczewki grubej wypełnionej wodą destylowaną, dla której współczynnik załamania n2 = 1,33 Pomiar odległości był prowadzony kolejno przez trzy osoby, do obliczeń przyjęto wartość średnie.
Przyjęto następujące oznaczenia LE - położenie ekranu cm
LP - położenie przedmiotu cm LS` - położenie soczewki w pierwszym przypadku - obraz powiększony cm
LS`` - położenie soczewki w drugim przypadku - obraz pomniejszony cm
L - odległość przedmiotu od ekranu cm
L1 - odległość pomiędzy położeniem soczewki w pierwszym przypadku a położeniem soczewki w drugim przypadku cm
f - ogniskowa soczewki cm
WYNIKI Tabela 1. Wyniki pomiarów obliczeń dla soczewki cienkiej Nr.
LE
Lp
Ls`
Ls``
L=Lp-LE
L1=Ls-Ls
f [cm]
f śr [cm]
f- f śr [cm]
błąd [%]
1
 
79,3
73
40
49,3
33
6,8
 
-3,45
33,6
2
 
91,2
75
40,1
64,2
34,9
10,33
 
0,08
0,78
3
30
92,8
77
39,8
62,8


(…)

…, obciążonego dużym błędem pomiarowym) Błąd pomiaru dla ustawienia nr 2÷5 nie przekracza 0,78 %.
Tabela 2. Wyniki pomiarów dla soczewki grubej wypełnionej powietrzem.
Nr.
LE
Lp
Ls`
Ls``
L=Lp-LE
L1=Ls-Ls
f [cm]
f śr [cm]
f- f śr [cm]
błąd [%]
1
 
85,2
73
37,4
55,2
35,6
5,2
 
-0,06
1,14
2
 
87,2
75
37,2
57
37,8
5,17
 
-0,09
1,7
3
30
89,2
77
37,1
59,2
39,9
5,16
5,26
-0,1
1,9
4
 
91,1
79
37,2
61,2
41,8
5,2
 
-0,06…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz