Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek skupiającej i rozpraszającej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek skupiającej i rozpraszającej-opracowanie - strona 1 Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek skupiającej i rozpraszającej-opracowanie - strona 2 Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek skupiającej i rozpraszającej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM FIZYKI OGÓLNEJ
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 77
TEMAT: Wyznaczanie współczynnika załamania soczewek:
skupiającej i rozpraszającej.
1. OPIS TEORETYCZNY.
Soczewką nazywamy bryłę materiału przeźroczystego, ograniczoną z dwóch stron powierzchniami sferycznymi (jedna z nich może być płaska). Środkami krzywizn soczewki nazywamy środki kul, których częściami są powierzchnie łamiące soczewki, a promieniami krzywizn soczewki - promienie tych kul. Punkt F, z którego promienie wychodzą, aby po załamaniu stać się wiązką równoległą do osi optycznej, nazywa się ogniskiem przedmiotowym. Punkt F', w którym wiązka promieni równoległych do osi optycznej zbiera się po załamaniu, nazywa się ogniskiem obrazowym. Odległość ogniskowa jest to odległość ogniska od soczewki.
2. PRZEBIEG ĆWICZENIA.
Oszacowanie orientacyjne odległości ogniskowej soczewki skupiającej i rozpraszającej.
Wyznaczenie odległości ogniskowych metodą Bessela.
Wyznaczenie odległości ogniskowych przy pomocy okularu mirometrycznego i kolimatora
Wyznaczenie promieni krzywizn soczewek przy pomocy sferometru.
3. ORIENTACYJNE OSZACOWANIE ODLEGŁOŚCI OGNISKOWEJ SOCZEWKI SKUPIAJĄCEJ I ROZPRASZAJĄCEJ.
Aby oszacować odległość ogniskową soczewki należy skierować ją na odległe źródło światła, znaleźć na ekranie ostry obraz źródła światła i zmierzyć odległość od soczewki do ekranu. Jest ona w przybliżeniu równa odległości ogniskowej badanej soczewki (≈ f ).
Zmierzona odległość dla soczewki skupiającej wynosi f ' = 19.3 cm, a dla układu soczewek skupiającej i rozpraszającej f ' s,r = 27 cm.
4. WYZNACZANIE ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH METODĄ BESSELA.
Ustawiamy na ławie optycznej przedmiot i ekran w odległości d (d4f). Przesuwając konik z soczewką wzdłuż ławy optycznej znaleźć takie położenie soczewki c1 , w którym na ekranie powstanie ostry, powiększony obraz przedmiotu. Powtórzyć kilka razy pomiar w położeniu c1 i obliczyć c1śr . Znaleźć położenie c­2 soczewki odpowiadające obrazowi pomniejszonemu. Obliczyć wartość średnią c2śr. Wyznaczyć odległość c między obu położeniami soczewki : c=c2śr - c1śr. Zmierzyć odległość d przedmiotu od ekranu i obliczyć ogniskową soczewki:
f '=(d2 - c2)/4d.
W celu wyznaczenia odległości ogniskowej soczewki rozpraszającej f2 należy umieścić ją w oprawie z przysłoną irysową razem z tak dobraną soczewką skupiającą (o wyznaczonej uprzednio ogniskowej f '), aby otrzymany układ soczewek był skupiający. Opisaną powyżej metodą wyznaczyć odległość ogniskową układu dwóch soczewek : skupiającej i rozpraszającej. Obliczyć odległość ogniskową soczewki rozpraszającej ze wzoru:


(…)

… do pomiaru czaszy powierzchni wypukłej i docisnąć śrubę,
ustawić czujnik na powierzchni płaskiej i wyregulować wskazania czujnika na 0,
ustawić czujnik na mierzonej powierzchni wypukłej soczewki i ze wskazań czujnika odczytać wartość h strzałki czaszy kulistej soczewki,
zmierzyć suwmiarką promień R pierścienia czujnika,
nałożyć na trzpień czujnika pierścień przeznaczony do pomiaru czaszy powierzchni wklęsłej i zmierzyć strzałkę h czaszy powierzchni wklęsłej soczewki a potem promień R użytego pierścienia.
ze wzoru r = (R2 + h2)/2h
obliczyć promienie obu krzywizn soczewki.
Wyznaczyć współczynnik załamania szkła soczewki względem powietrza ze wzoru:
n/n' =( f ' (1/r1 - 1/r2))-1 + 1
Soczewka
skupiająca
Soczewka
rozpraszająca
h1
1.57 mm
3.15 mm
h2
3.00 mm
10 mm
R1
9.91 mm
9.91 mm
R2
17.36 mm
17.36 mm
r1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz