Detektor chromatografia gazowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Detektor chromatografia gazowa - strona 1 Detektor chromatografia gazowa - strona 2

Fragment notatki:

Detektor chromatografia gazowa w chromatografie gazowym mierzy  stężenie  wypływających związków w gazie nośnym. Idealny detektor powinien być wrażliwy tylko na samo stężenie niezależnie od struktury chemicznej analizowanego związku. W praktyce jednak detektory mają różną czułość na różne związki chemiczne, co wymaga ich kalibrowania i ustalania tzw. współczynników odpowiedzi dla każdego związku chemicznego osobno, o ile chce się dokładnie określać procentowe udziały związków chemicznych w analizowanej próbce. Detektory uniwersalne Detektor termokonduktometryczny (TCD) (katarometr) - w którym pomiar stężenia opiera się na zmianach  przewodnictwa elektrycznego ze zmianą stężenia "obcego związku" chemicznego w gazie nośnym. Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)  - Jego działanie polega na jonizacji (rozkład na jony) cząsteczek w płomieniu oraz rejestracji zmian potencjału. Podstawowym elementem tego detektora jest płomień (najczęściej wodorowo - powietrzny, wodorowo-tlenowy), płomień otacza elektroda zbiorcza. W momencie, gdy do detektora dociera oznaczana substancja organiczna, ulega ona spaleniu, a powstające jony powodują wzrost natężenia prądu między elektrodami. Ta zmiana jest rejestrowana jako sygnał pomiarowy. FID jest jednym z najczulszych detektorów uniwersalnych. Wykrywa niemal wszystkie związki organiczne (wyjątki: formaldehyd, kw as mrówkowy.
Detektor foto-jonizacyjny (PID)  - to zamiennik detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Źródłem energii potrzebnej do rozpadu analizowanych składników na jony jest lampa ultrafioletowa. Jest stosowany w chromatografach rzadziej niż FID (często używany w innych analizatorach gazów)
Detektor masowy - jest specyficznym rodzajem  spektrometru masowego . Tego rodzaju detektor nie pozwala na dokładny pomiar stężeń związków w mieszaninie, ale za to umożliwia jednoczesną identyfikację chemicznej struktury tych związków (niekiedy jednoznaczną) Detektory specyficzne Detektor płomieniowo-fotometryczny  (FPD) - wykorzystujący zjawisko  chemiluminescencji , zwykle stosowany do wykrywania śladów związków siarkoorganicznych
Detektor wychwytu elektronów  (ECD) - którego działanie polega na pomiarze gwałtownego spadku natężenia prądu płynącego w komorze jonizacyjnej (której elementem jonizującym jest zwykle izotop niklu Ni63. Stosowany do wykrywania śladowych ilości chlorowcopochodnych
Detektor azotowo-fosforowy  (lub termojonowy; NPD) - bezpłomieniowy detektor stosowany do wykrywania śladowych ilości związków organicznych zawierających  azot  lub fosfor ..
Detektor pulsacyjno-wyładowczy  (VICI PDD) - jako źródło jonizacji wykorzystuje stałe, niskonapięciowe, pulsacyjne wyładowania prądu stałego w helu,
Detektor olfaktometryczny

(…)

… jako bardzo specyficzne detektory feromonów (zob. elektroantenografia).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz