Wychwyt elektronu

note /search

ECD, sem VI

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zafałszowania produktów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Detektory z wychwytem elektronów, (ECD): Detektor oparty o promieniowanie Selektywny do związków...

Elucja, sem VI

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Zafałszowania produktów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

z wychwytem elektronów Spektrometr masowy Detektor płomieniowo - jonizacyjny (FID): Najpopularniejszy typ...

Detektory GC, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1841

Większość zw. org. 100mg Przewodnictwo ciepła Uniwersalny 1mg Wychwytu elektronów Azot lub metan...

Detektor chromatografia gazowa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Biofizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1505

 chemiluminescencji, zwykle stosowany do wykrywania śladów związków siarkoorganicznych Detektor wychwytu elektronów...