Detektory GC, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Detektory GC, sem V - strona 1 Detektory GC, sem V - strona 2

Fragment notatki:

Detektory GC
Typy
Nie selektywne ( mineralne) reagują na wszystkie składniki z wyjątkiem gazu nośnego.
Selektywne- reagują na pewną grupę związków które maja podobne właściwości chemiczne lub fizyczne
Specyficzne - dają sygnał dla pojedynczego związku chemicznego, reagują na jeden
Detektory mogą niszczyć próbkę podczas detekcji (detektory destrukcyjne) lub też nie powodować jej zniszczenia ( detektory niedestrukcyjne)
Detektor
Gazy wspomagające Selektywność Wykonanie
Płomieniowo - jonizujący
Wodór, powietrze
Większość zw. org.
100mg
Przewodnictwo ciepła
Uniwersalny 1mg
Wychwytu elektronów
Azot lub metan
Chlorowcopochodne azotany, cyjanki, nadtlenki, bezwodniki, zw. metaloorganiczne
50
FID ( detektor płomieniowo jonizujący)
- detektor destrukcyjny - gazem polarnym jest wodór, powietrze podtrzymuje płomień
- składniki próbki są spalane, powstają jony, które są zbierane przez kolektor (elektroda)
- jony są liczone, wytwarzają one sygnał detektora
TCD (detektor cieplno- przewodowy)
-detektor niedestrukcyjny
- wykrywa składniki których przewodnictwo cieplne różni się od przewodnictwa w detektorze jest spirala niklowa( wolframowa itp.) o stałej, ustalonej temperaturze - gaz nośny omywa czujnik jego temp. jest stała i na chromatografie rysowana jest linia prosta
- gdy z kolumny wypłynie substancja rozdzielona o innym przewodnictwie cieplnym temp. czujnika zmienia się i rysowany jest pik.
ECD ( detektor wychwytu elektronów)
- cząsteczka gazu nośnego, są jonizowane przez cząsteczki są jonizowane cząsteczka β ( izotop 63Ni) powstają elektrony między elektrodami płynie prąd ( rysowana jest linia prosta na chromatografie)
- jeśli kolumny wypłynie substancja o odpowiednim powinowactwie elektronowym, to wychwyci ona elektrony natężenie prądu spadnie i powstanie pik na chromatografie.
Zastosowanie GC :
- przemysł petrochemiczny - np. do oceny składnika chemicznego produkowanej benzyny
- ochrona środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody.
- kryminalistyka - do analizy źródeł pochodzenia narkotyków na podstawie składników zawartych w nich zanieczyszczeń - kontrola antydopingowa - GC stanowi podstawowa metodę wykrywania niedozwolonych substancji w krwi i pocie, moczu: ekstrakcja z włosów sportowców.
- przemysł spożywczy - do badania składników surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrycia zafałszowania żywności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz